Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje PODATKI I OPLATY LOKALNE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATKI I OPLATY LOKALNE, bieżące, menu 1233 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

PODATKI I OPLATY LOKALNE

PODATKI I OPLATY LOKALNE

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU NA 2024 ROK

Uchwała nr LXIII/450/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 listopada 2023r. poz. 5650]

Uchwała nr LXIII/451/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 listopada 2023r. poz. 5651]

 


UWAGA

od 1 stycznia 2023 r. wszelkie należności z tytułu opłat można wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Świdwin w banku:

Santander Bank Polska S.A  nr konta 07 1090 2662 0000 0001 5190 0123


Uchwała nr LII/344/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4985]

Uchwała nr LII/345/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4986]

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO_2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR XXXVII/245/21 RADY MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

UCHWAŁA NR  XXXVII/250/21 RADY MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU NA 2021 ROK

UCHWAŁA NR XXVI/141/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVI/142/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 1. Załącznik nr 1 - Stawki podatku od pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 2. Załącznik nr 2 - Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 3. Załącznik nr 3 - Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW NA ROK 2020

 


STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU

Wszystkie należności z tytułu opłat można wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Świdwin w banku:

Nowy Nr Konta

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

 

UWAGA !!!!!!!

 

Od dnia 1 lipca 2019r. obowiązują nowe formularze Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019r w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019r., poz.1104), Rozporządzenie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny ( Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019r., poz. 1105 ) a także w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (dz. U. z dnia 17 czerwca 2019r., poz. 1126).

Aktualne druki deklaracji i informacji podatkowych (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.)

 

Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r. stosuje się formularze dotychczasowe.

 

Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/255/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zmieniona uchwałą Nr XXXIII/266/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 pażdziernika 2017r.

 • zał. nr 1 - IN -1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • zał. nr 2 - DN-2 - deklaracja na podatek od nieruchomości
 • zał. nr 3 - wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy, współużytkowników nieruchomości lub obiektu budowlanego (ZN-1)
 • zał. nr 4, 5, 6, 7 - wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości [ dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania grunty DN-1/A; budynki/nieruchomości lokalowe DN-1/B; budowle DN-1/C; zwolnione DN-1/Z ]
 • zał. nr 8 - wzór informacji w sprawie podatku rolnego,
 • zał. nr 9 - wzór deklaracji na podatek rolny,
 • zał. nr 10 - wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczygruntów z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ZR-1
 • zał. nr 11 - wzór informacji w sprawie podatku leśnego
 • zał. nr 12 - wzór deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 pażdziernika 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 ]

 


STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Świdwin w banku:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Świdwinie

 

Nr Konta: 56 2030 0045 1110 0000 0225 0370

 

Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

Uchwała Nr XXII/179/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3

UCHWAŁA nr XI/83/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 16 października 2015r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 

 • zał. nr 1 - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
 • zał. nr 2 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • zał. nr 3 - wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy, współużytkowników nieruchomości lub obiektu budowlanego (ZN-1)
 • zał. nr 4, 5, 6, 7 - wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości [ dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania grunty DN-1/A; budynki/nieruchomości lokalowe DN-1/B; budowle DN-1/C; zwolnione DN-1/Z ]
 • zał. nr 8 - wzór informacji w sprawie podatku rolnego,
 • zał. nr 9 - wzór deklaracji na podatek rolny,
 • zał. nr 10 - wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczygruntów z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ZR-1
 • zał. nr 11 - wzór informacji w sprawie podatku leśnego
 • zał. nr 12 - wzór deklaracji na podatek leśny

 

 


STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Świdwin w banku:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Świdwinie

Nr Konta: 56 2030 0045 1110 0000 0225 0370

 

INFORMACJA (obowiązująca od 1 stycznia 2016r. ) DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

 

uchwała nr XI/83/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 16 października 2015r. w sprawie opłaty targowej,

uchwała nr X/72/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał.nr 3 ]

Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 • zał. nr 1 - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
 • zał. nr 2 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • zał. nr 3 - wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współposiadaczy, współużytkowników nieruchomości lub obiektu budowlanego (ZN-1)
 • zał. nr 4, 5, 6, 7 - wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości [ dane identyfikacyjne przedmiotów opodatkowania grunty DN-1/A; budynki/nieruchomości lokalowe DN-1/B; budowle DN-1/C; zwolnione DN-1/Z ]
 • zał. nr 8 - wzór informacji w sprawie podatku rolnego,
 • zał. nr 9 - wzór deklaracji na podatek rolny,
 • zał. nr 10 - wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczygruntów z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ZR-1
 • zał. nr 11 - wzór informacji w sprawie podatku leśnego
 • zał. nr 12 - wzór deklaracji na podatek leśny

 

 


 

STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROK

 

uchwała nr XLIV/366/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

uchwała nr XLIV/367/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 ]

 

Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 1. zał. nr 4 - DL -1 - deklaracja na podatek leśny,
 2. zał. nr 5 - IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,
 3. zał. nr 6 - DR- 1 - deklaracja na podatek rolny

UCHWAŁA NR XXIII/180/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,

 

STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

 

Uchwała Nr XXXIV/273/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 ]

Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacjiw podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 

 1. zał. nr 4 - DL -1 - deklaracja na podatek leśny,
 2. zał. nr 5 - IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,
 3. zał. nr 6 - DR- 1 - deklaracja na podatek rolny

 

UCHWAŁA NR XXIII/180/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,

 

 

STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXIII/179/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,

 

UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacjiw podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 1. zał. nr 4 - DL -1 - deklaracja na podatek leśny,
 2. zał. nr 5 - IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,
 3. zał. nr 6 - DR- 1 - deklaracja na podatek rolny

UCHWAŁA NR XXIII/180/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,

 

UCHWAŁA NR XXIII/181/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru,

UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 12 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:

zał. nr 1 - dot. - liczby osi, dopuszczalna masa całkowita pojazdu i rodzaj zawieszenia;

zał. nr 2 - dot. liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balatowy + przyczepa;

zał. nr 3 - dot. liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy


 

STAWKI PODATKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN OBOWIĄZUJĄCE W 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XIII/94/11 RADY MIASTA ŚWIDIWN z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

UCHWAŁA NR XIII/95/11 RADY MIASTA ŚWIDIWN z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,

UCHWAŁA NR XIII/96/11 RADY MIASTA ŚWIDIWN z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XV/119/11 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacjiw podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 1. zał. nr 4 - DL -1 - deklaracja na podatek leśny,
 2. zał. nr 5 - IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego,
 3. zał. nr 6 - DR- 1 deklaracja na podatek rolny

 

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

 

WNIOSEK

dotyczy wydania stosownej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego - ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych


Metryka

sporządzono
2012-01-23 przez Dutko Justyna
udostępniono
2012-01-23 00:00 przez Dutko Justyna
zmodyfikowano
2023-12-13 12:17 przez Dutko Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3359
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.