Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje PUBLICZNY WYKAZ DANYCH ŚRODOWISKOWYCH
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PUBLICZNY WYKAZ DANYCH ŚRODOWISKOWYCH , bieżące, menu 1242 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

PUBLICZNY WYKAZ DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

PUBLICZNY WYKAZ DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Obowiązek publikacji wynika z art. 21, 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Karty informacyjne

EKOPORTAL

KARTA TYPU A

 • wnioski o wydanie decyzji
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 

KARTA TYPU B

 • decyzje i postanowienia
 • wskazania lokalizacyjne

 

KARTA TYPU C

 • projekty: polityki, starategii, planów lub programów

 

KARTA TYPU D

 • polityki, strategie, plany lub programy

 

KARTA TYPU E

 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdania, o których mowaw art. 24 ust.1ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niekórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analizy porealizacyjne,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty o bezpieczeństwie,
 • dokumentacje mierniczo - geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i gónicze,
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

KARTA TYPU F

 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które omoże oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • rejestry substancji niebezpiecznych,
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestry poważnych awarii

 

KARTA TYPU G

 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

KARTA TYPU H

 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

KARTA TYPU I

 • inne dokumenty

2022 rok

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 8 sierpnia 2022 r. dot. "Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" [KOŚ.6220.4ź.2022.MK]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH [KOŚ.6220.4z.2022.MK z dnia 5 sierpnia 2022] dot. "Budowy stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej"

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI dot. "Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" [KOŚ.6220.4y.2021.2022.MK]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 5 lipca 2022r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 14 czerwca 2022 r. dot. ""Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega" [KOŚ.6220.1Ł.2022.MK]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 13 czerwca 2022r. dot.  " Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej"[KOŚ.6220.4W.2021.2022.MK]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  z dnia 1 czerwca 2022r.  dot. ""Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega" [KOŚ.6220.1k.2022.MK]

INFORMACJA o wydanej decyzja znak: K-AP-2.7840.33-2.2022.AN

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  z dnia 6 maja 2022r.  [KOŚ.6220.4t.2021.2022.MK]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 4 MAJA 2022R. "Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega" [KOŚ.6220.1i.2022.MK]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 12 KWIETNIA 2022R. dot. " Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" [KOŚ.6220.4r.2021.2022.AS]

OBWIESZCZENIE BYRMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN Z DNIA 12 KWIETNIA 2022R. dot. " Budowa drogi ul. Łokietka (nr drogi 300028Z wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega) [KOŚ.6220.1f.2022.AS]

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 marca 2022r. - Wpływ wniosku Gminy Miejskiej Świdwin dotyczy: " Budowy drogi ul. Łokietka(nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową ciągu ul. Łokietka na rzece Rega"

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 marca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowy drogi ul. Łokietka(nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową ciągu ul. Łokietka na rzece Rega

 

2021 rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 8 listopada 2021 r. dot. "Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodwoej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" nr działki 9/21 obręb 014 m. Świdwin.

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 października 2021 r. dot. "Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie. (KOŚ.6220.31.2021.AS)

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 października 2021 r. dot. "Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Boczna i Wiejska  w Świdwinie.(KOŚ.6220.21.2021.AS)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. "Budowa drogi gminnej nr 300007Z ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie.(KOŚ.6220.3K.2021.AS)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. "Budowa drogi gminnej nr 300042Z ul. Boczna i Wiejska w Świdwinie.(KOŚ.6220.2k.2021.AS)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. dot." Budowy stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej" (KOŚ.6220.4g.2021.AS)

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 sierpnia 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodwoej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej", nr działki 9/21 obręb 14 m.Świdwin (KOŚ.6220.4D.2021.AS)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 sierpnia 2021r. dot. "Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie" działka nr 7, 22 obręb 017 m. Świdwin. (KOŚ.6220.3j.2021.AS)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 2021 r. w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środkowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. " Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie "działka nr 7, 22 obręb 017 m. Świdwin (KOŚ.6220.3G.2021.AS)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 2021 r. w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środkowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. "Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Boczna i Wiejska w Świdwinie " działka nr 29,30, 16 obręb 006 m. Świdwin, działka nr 1 obręb 010 m. Świdwin (KOŚ.6220.2G.2021.AS)

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lipca 2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw składającej się z pawilonu handlowego, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury towarzyszącej"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin dot. "Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie" działka nr 7, obręb 017 m. Świdwin.(KOŚ.6220.3e.2021.AS)

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. " Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul. Dobra Rycerskie w Świdwinie" działka nr 7, 22 obręb 017 m. Świdwin.(KOŚ.6220.3b.2021.AS)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin o wszczęciu postępowania administracyjnego - Dotyczy: "Budowa drogi gminnej nr 300042z, ul.Boczna i Wiejska w Świdwinie[KOŚ.6220.2e.2021.AS]

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Boczna i Wiejska w Świdwinie" działka nr 29,30, 16 obręb 006 m. Świdwin, działka nr 1 obręb 010 m. Świdwin.(KOŚ.6220.2b.2021.AS)

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 lipca 2021r. dot. wpływu wniosku Gminy Miejskiej Świdwin dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 300042Z, ul. Boczna i Wiejska w Świdwinie" działka nr 29,30, 16 obręb 006 m. Świdwin, działka nr 1 obręb 010 m. Świdwin.

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 lipca 2021r. dot. wpływu wniosku Gminy Miejskiej Świdwin dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 300007Z, ul.Dobra Rycerskie w Świdwinie" działka nr 7. 22 obręb 017 m. Świdwin.

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 lipca 2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak KOŚ.6220.1n.2021.AS dla przedsięwzięcia pn. "Budowa studni głębinowej (otwór zastępczy) wraz z zamontowaniem urządzenia o zdolności poboru powyżej 10 m3/h na działce nr 286/2 obręb 013 m. Świdwin, powiat świdwiński".

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 czerwca 2021 r. dot. udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 maja 2021 r.  dot. udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Świdwin dot. "Budowy studni głębinowej(otwór zastępczy) wraz z zamontowaniem urządzenia o zdolności poboru powyżej 10m3/h na działce nr 286/2 obręb 013 m. Świdwin, powiat świdwiński"

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta Świdwin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej


 

DECYZJA o umorzeniu postępowania administracyjnego.

ZAWIADOMIENIE o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

2019 rok

DEZYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

 

Metryka

sporządzono
2010-01-15 przez Dutko Justyna
udostępniono
2010-01-15 00:00 przez Dutko Justyna
zmodyfikowano
2022-08-08 14:29 przez Dutko Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
477
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.