Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje URZĄD MIASTA Zarządzenia Burmistrza 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 1273 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

ROK 2012

 1. WO/1/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie udzielania Kierownikom jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Świdwin upoważnień w 2012 roku,
 2. WO/2/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Działania na rzecz mieszkańców poprzez prowadzenie działaności charytatywnej - pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych",
 3. WO/3/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez organizowanie spotkań integracyjno - edukacyjnych oraz podejmowanie działań prozdrowotnych,
 4. WO/4/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Porady psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców - pacjentów hostelu "Re-entry",
 5. WO/5/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie - kick - boxing ",
 6. WO/6/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta Świdwina",
 7. WO/7/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizyczycznej poprzez prowadzenie sportowych zajęć zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum ",
 8. WO/8/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn. " Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową",
 9. WO/9/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna ",
 10. WO/10/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach pływackich ",
 11. WO/11/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów PTTK"
 12. WO/12/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych w dyscylinie - sumo",
 13. WO/13/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie taniec towarzyski i inne formy taneczne",
 14. WO/14/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz organizacja imprez i zawodów wędkarskich",
 15. WO/15/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Wychowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w innych niż sportowe formach zajęć pozalekcyjnych",
 16. WO/16/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn." Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie zapasy",
 17. WO/17/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn " Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnzajów z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Świdwin, której celem będzie m.in. objęcie dzieci opieką, różnymi formami zajęć terapeutycznych, pomocą w nauce, organizowanie czasu wolnego,
 18. WO/18/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn " Działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów poprzez aktywizację społeczną oraz podejmowanie działań integracyjnych",
 19. WO/19/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2012 rok, - zał. nr 1 - plan finansowy Urzędu Miasta Świdwin na 2012 rok DOCHODY - WYDATKI - zał. nr 2 - plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2012 rok - DOCHODY - WYDATKI,
 20. WO/20/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 03 stycznia 2012 w sprawie opłat za reklamy i szyldy,
 21. WO/21/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczania dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Park Wodny "Relax: w Świdwinie [ załącznik nr 1 - tabela rozliczenia dotacji ]
 22. WO/22/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie [ CENNIK ]
 23. WO/23/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 04 stycznia 2012 w sprawie trybu przekazywania pracownikom Urzędu Miasta Świdwin do "wiadomości i stosowania" aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów, [ rozdzielnik - Monitor Polski ; rozdzielnik - Dziennik Ustaw ],
 24. WO/24/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 25. WO/25/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,
 26. WO/26/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 strycznia 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadń publicznych w 2012 roku,
 27. WO/27/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 roku
 28. WO/28/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 29. WO/29/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 roku
 30. WO/30/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2012, [ załącznik - PLAN KONTROLI ]
 31. WO/31/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zasad organizacji, uruchomienia i prowadzenia akcji kurierskiej na terenie Miasta Świdwin,
 32. WO/32/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Dorażnej Komisji Przetargowej,
 33. WO/33/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku - OGŁOSZENIE
 34. WO/34/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Świdwin, INSTRUKCJA,
 35. WO/35/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 36. WO/36/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 roku
 37. WO/37/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta świdwin na lata 2012 - 2018 zał. nr 1 - zmiany w WPF; zał. nr 2 - objaśnienia dokonanych zmian w WPF; zał. nr 3 - planowane i realizowane przedsięwzięcia
 38. WO/38/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, [ SPRAWOZDANIE - część opisowa i w układzie tabelarycznym znajduje się w Kategorii FINANASE, ZAKŁADKA - budżet 2011 ]
 39. WO/39/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w dyscyplinie - taniec towarzyski i inne formy taneczne ",
 40. WO/40/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadania publicznego w 2012 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie sporty siłowe ",
 41. WO/41/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 42. WO/42/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania Dorażnej Komisji Przetargowej,
 43. WO/43/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania Dorażnej Komisji Przetargowej,
 44. WO/44/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku,
 45. WO/45/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 46. WO/46/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 47. WO/47/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej,
 48. WO/48/12 Burmistrza Miasta świdwin z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,
 49. WO/49/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia procedury oceny pracy dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin, [ PROCEDURY postępowania w procesie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum prowadzonych przez Miasto Swidwin, - INFORMACJA o stopniu spełniania kryteriów oceny pracy ]
 50. WO/50/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Świdwin,
 51. WO/51/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Doraźnej Komisj Przetargowej,
 52. WO/52/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację trafostacji i przebieg linii energretycznych po terenie stanowiącym własność Miasta Świdwin,
 53. WO/53/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, liczby oddziałów klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum oraz liczebności uczniów w oddziałach przedszkolnych i szkolnych, dla których Miasto Świdwin pełni rolę organu prowadzącego,
 54. WO/54/12 Burmistrza Miasta Śwdiwin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Świdwin na rok szkolny 2012/2013 [ zał. nr 1 - wykaz nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2012/2013; zał. nr 2- awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013; zał. nr 3 - wykorzystanie w rokiu szkolnym 2012/2013 godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; zał. nr 4 - aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Świdwin ]
 55. WO/55/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świdwin na lata 2012 - 2018 [ zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, zał. nr 2 - Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin na lata 2012 - 2018, zał. nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta w latach 2012 - 2018 ]
 56. WO/56/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zadań obronnych Miasta Świdwin,
 57. WO/57/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 58. WO/58/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 59. WO/59/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 09 maja 2012r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkań na terenie miasta Świdwin,
 60. WO/60/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły POdstawowej mr 1 im. Orła Białego w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ],
 61. WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 62. WO/62/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Świdwin, INSTRUKCJA zał. nr 1 do instrukcji - SCHEMAT obiegu dokumentów finansowo księgowych zał. nr 2 - WYKAZ osób upoważnionych do sprawdzania i zatwierdzania dokumentów finansowo - księgowych
 63. WO/63/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwine,
 64. WO/64/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ds. Rozdziału Mieszkań [ REGULAMIN ]
 65. WO/65/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie,
 66. WO/66/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Świdwinie przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki Nr 33,
 67. WO/67/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
 68. WO/68/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok
 69. WO/69/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 lipca 2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w Świdwinie [ REGULAMIN ]
 70. WO/70/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,
 71. WO/71/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,
 72. WO/72/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 73. WO/73/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 74. WO/74/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 05 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ds. Rozdziału Mieszkań,
 75. WO/75/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania Doraźnej Komisj Przetargowej
 76. WO/76/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie powierzenia na kolejny okres stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie,
 77. WO/77/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Miasta Świdwin za I półrocze 2012 roku,
 78. WO/78/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 79. WO/79/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 r.
 80. WO/80/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Miasta Świdwin - zał. nr 1 - ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH
 81. WO/81/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 82. WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 r
 83. WO/83/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przygotowania i uczestnictwa sił i środków Urzędu Miasta Świdwin oraz jednostek organizacyjnych miasta w regionalnym ćwiczeniu obronnym prowadzonym wspólnie z sojuszniczym ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk: ANAKONDA 12 ( ZAŁOŻENIE do Regionalnego Ćwiczenia Obronnego i Sojuszniczego Ćwiczenia Operacyjnego ANAKONDA - 12 )
 84. WO/84/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałow planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok, [ zał. nr 1 - plan dochodów jedostek budżetowych Miasta na 2013 rok, zał. nr 2 - plan wynagrodzeń brutto i pochodnych, zał. nr 3 - kalkulacja wynagrodzeń, zał. nr 4 - projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2013 rok, zał. nr 5 - projekt planu zadań inwestycyjnych na 2013 r., zał. nr 6 - projekt planu zadań remontowych na 2013 rok,
 85. WO/85/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świdwin
 86. WO/86/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 września 2012 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego [ OGŁOSZENIE ]
 87. WO/87/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 88. WO/88/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Barbarze Pełce Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
 89. WO/89/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok, WO/89/12 - korekta 1 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 2012 r w w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 90. WO/90/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2012 r. pn. "Organizacja V ligi tenisa stołowego w Świdwinie",
 91. WO/91/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 pażdziernika 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 92. WO/92/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 pażdziernika 2012r. w sprawie prawa pierwokupu,
 93. WO/93/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 października 2012r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 94. WO/94/12 Burmistrza Miasta Świdwin - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 października 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej miasta,
 95. WO/95/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 96. WO/96/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 października 2012 r. powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 97. WO/97/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok, KOREKTA załącznika nr 2
 98. WO/98/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 02 listopada 2012 r. w sprawie ustalneian stawek czynszu za dzierżawę grungtów komunalnych i garaży samochodowych,
 99. WO/99/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie rozwiązania Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,
 100. WO/100/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 101. WO/101/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. obliczania utargów i ustalenia zasad jej działania,
 102. WO/102/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 103. WO/103/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2013
 104. WO/104/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2013 rok, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane [ REGULAMIN - zał. A do Regulaminu - wniosek o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczyciela; zał. nr B - umowa; zał. nr C - sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowe nauczycieli w roku... ]
 105. WO/105/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 listopada 2012 w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzedu Miasta na 2013 rok, [ zał. nr 1 - DOCHODY; zał. nr 2 - WYDATKI ]
 106. WO/106/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach: III - obręb 007, V - obręb 009, VII - obręb 013 w Świdwinie [ załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie rozpatrzenia uwag ] nowy załącznik nr 1 po autopoprawce Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie rozpatrzenia uwag ]
 107. WO/107/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 108. WO/108/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 109. WO/109/12 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone " i "poufne" w Urzędzie Miasta Świdwin oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej,
 110. WO/110/12 Burmistrza Miasta z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
 111. WO/111/12 Burmistrza Miasta z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 roku [treść ogłoszenia ] [ załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie - informacja finansowa z działalnośći za rok 2012 ]
 112. WO/112/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 grudnia 2012 r.zmieniające Zarządzenie Nr WO/22/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości dla Urzedu Miasta Świdwin, [zał. nr 1 - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ]
 113. WO/112a/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich",
 114. WO/113/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu miasta Świdwin na 2012 rok,
 115. WO/114/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie [ zał. nr 1 - CENNIK ]
 116. WO/115/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. "Promocja aktywności turystycznej oraz turystycznych projektów",
 117. WO/116/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz organizację zawodów w piłce nożnej ",
 118. WO/117/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w ratownictwie wodnym i pływaniu",
 119. WO/118/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w zapasach ",
 120. WO/119/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz udział i organizację zawodów sportowych uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum",
 121. WO/120/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w sumo",
 122. WO/121/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn " Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów sportowych w kick boxingu",
 123. WO/122/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w tańcu towarzyskim i innych formach tanecznych ",
 124. WO/123/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie, udział i organizację zawodów w sportach siłowych",
 125. WO/124/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Popularyzacja sportu wędkarskiego oraz organizacja imprez i zawodów wędkarskich ",
 126. WO/125/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Świdwina",
 127. WO/126/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Porady psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców - pacjentów hostelu "Re-enrty",
 128. WO/127/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn " Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez organizowanie spotkań integracyjno - edukacyjnych oraz podejmowanie działań prozdrowotnych ",
 129. WO/128/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów poprzez aktywizację społeczną oraz podejmowanie działań integracyjnych ",
 130. WO/129/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową ",
 131. WO/130/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Świdwin, której celem będzie m.in. objęcie dzieci opieką, różnymi formami zajęć terapeutycznych, pomocą w nauce, organizowanie czasu wolnego",
 132. WO/131/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn "Działania na rzecz mieszkańców poprzez prowadzenie działalności charytatywnej - pomoc w transporcie unijnych artykułów żywnościowych",
 133. WO/132/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych,
 134. WO/133/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,

Metryka

sporządzono
2013-06-10 przez Artur Pliszka
udostępniono
2013-06-10 02:00 przez Janina Goleniowska
zmodyfikowano
2016-04-18 14:09 przez Janina Goleniowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
481
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.