Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje URZĄD MIASTA Zarządzenia Burmistrza 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1281 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

 1. WO/1/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia Kierownikowi jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Świdwin upoważnień w 2014 roku,
 2. WO/2/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzęd Miasta oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2014 rok, zał. nr 1 - dochody; zał. nr 2 - wydatki; zał. nr 3 - plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta Świdwin na 2014 rok - DOCHODY; zał. nr 4 - plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta Świdwin na 2014 rok - WYDATKI
 3. WO/3/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku,
 4. WO/4/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych,
 5. WO/5/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ treść ogłoszenia ]
 6. WO/6/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie opłat za reklamy i szyldy
 7. WO/7/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Świdwin oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu informatycznego,
 8. WO/8/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin,
 9. WO/9/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Świdwin,
 10. WO/10/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2014 [ plan kontroli ]
 11. WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 12. WO/12/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku,
 13. WO/13/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 14. WO/14/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 15. WO/15/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie.Załącznik.
 16. WO/16/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 17. WO/17/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin,
 18. WO/18/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin,
 19. WO/19/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 20. WO/20/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawiw ustalenia wzoru oświadczenia osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej - załącznik - Oświadczenie,
 21. WO/21/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych [ zał. nr 1 - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów ptrzedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015; zał. nr 2 - zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Świdwinie; zał. nr 3 - karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2014/2015; zał. nr 4 - umowa o świadczenie usług ]
 22. WO/22/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 23. WO/23/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 24. WO/24/14 Burmistrza Miasta Śwdiwin z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 25. WO/25/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku
 26. WO/26/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, [sprawozdanie znajduje się w kategorii Finanse- zakładka Budżet - zakładka Budżet 2013 rok ]
 27. WO/27/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. Odnowienie ściany północnej XIV wiecznego Kościoła Mariackiego w Świdwinie w 2014 roku. [ OGŁOSZENIE ]
 28. WO/28/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 29. WO/29/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
 30. WO/30/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wykazu Nr 1/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [ WYKAZ ]
 31. WO/31/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu Nr 2/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia [ WYKAZ ]
 32. WO/32/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 33. WO/33/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Świdwin
 34. WO/34/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 kwietnia 2014r, w sprawie wykazu Nr 3/2014 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WYKAZ
 35. WO/35/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 36. WO/36/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 37. WO/37/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 38. WO/38/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [ Regulamin Pracy MZK ]
 39. WO/39/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, liczby oddziałów klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum oraz liczebności uczniów w oddziałach przedszkolnych i szkolnych, dla których Miasto Świdwin pełni rolę organu prowadzącego
 40. WO/40/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przerdszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Świdwin na rok szkolny 2014/2015 [ zał. nr 1 - wykaz nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym, zał. nr 2 - awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015; zał. nr 3 - wykorzystanie w roku szkolnym 2014/2015 godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; zał. nr 4 - aneks do arkusza organizacyjnego ]
 41. WO/41/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 42. WO/42/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie trybu przekazywania do wiadomości i stosowania Uchwał Rady Miasta Świdwin,
 43. WO/43/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pn. "Odniowienie ściany północnej XIV wiecznego Kościoła Mariackiego w Świdwinie "
 44. WO/44/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 45. WO/45/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2014 w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie lokali wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 roku
 46. WO/46/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu Nr 4/2014 lokalu handlowego przeznaczonego do dzierżawy [ WYKAZ ]
 47. WO/47/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 48. WO/48/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 maja 2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 49. WO/49/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 maja 2014 w sprawie powołania Zesołu ds. Strategii Rozwoju Miasta Świdwin na lata 2014-20120,
 50. WO/50/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 maja 2014 w sprawie wyrażęnia zgody na wykonanie kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi na terenach stanowiących własność Miasta Świdwin,
 51. WO/51/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ OGŁOSZENIE ]
 52. WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
 53. WO/53/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego dzialki gruntu w Świdwinie przy ulicy Bolesława chrobrego 18, 18a i 19
 54. WO/54/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin,
 55. WO/55/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2014 w sprawie wykazu Nr 5/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 56. WO/56/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przyłączy ciepłowniczych na terenach stanowiących własność Miasta Świdwin,
 57. WO/57/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 58. WO/58/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku,
 59. WO/59/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 60. WO/60/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publiczego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ]
 61. WO/61/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji osób z budynku Urzędu Miasta na wypadek pożaru
 62. WO/62/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 63. WO/63/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 roku [ ogłoszenie ]
 64. WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
 65. WO/65/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich [ zał. nr 1 - inf. nt. wykazu uprawnień Programu Duża Rodzina; zał nr 2 - informacja sprawozdawcza dotycząca jednej rodziny, korzystającej z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; zał. nr 3 - zbiorcza informacja sprawozdawcza z realizacji rządowego programu dla rodzxin wielodzietnych, ]
 66. WO/66/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 67. WO/67/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą " w Świdwinie
 68. WO/68/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej,
 69. WO/69/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,
 70. WO/70/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 71. WO/71/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 72. WO/72/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 73. WO/73/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 74. WO/74/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 75. WO/75/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 76. WO/76/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 77. WO/77/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 78. WO/78/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia REGULAMINU Organizacyjnego Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie
 79. WO/79/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą " w Świdwinie [ OGŁOSZENIE ]
 80. WO/80/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wykazu Nr 6/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 81. WO/81/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 82. WO/82/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku
 83. WO/83/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Świdwinie przy ulicy 1 Maja 20,
 84. WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Zarządzenie nr 84/84/14 KOREKTA 1 WO/84A/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. Załącznik nr 1.
 85. WO/85/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdwin za pierwsze półrocze 2014 roku,
 86. WO/86/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na poprowadzenie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej po terenie stanowiącym własność Gminy Miasto Świdwin
 87. WO/87/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 88. WO/88/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 89. WO/89/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 września 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok,
 90. WO/90/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 91. WO/91/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 września 2014r. w sprawie przygotowania miesięcznych sprawozdań wewnętrznych z kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
 92. WO/92/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin
 93. WO/93/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 września 2014r. w sprawie wykazu Nr 7/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 94. WO/94/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 września 2014r. w sprawie wieloletniego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Świdwin w zakresie obrony cywilnej w latach 2014-2019
 95. WO/95/14 Burmistrza Miasta Śwdiwin z dnia 19 września 2014r. w okreśłenia wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem i udostępnianem rejestru Instytucji Kultury
 96. WO/96/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 września 2014r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego dziai gruntu w Świdwinie przy ulicy Słowackiego Nr 3 i 3a,
 97. WO/97/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 września 2014r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego dziai gruntu w Świdwinie przy ulicy Reymonta 24,
 98. WO/98/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 wrzesnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dwóch odcinków gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia na terenach stanowiących własność Miasta Świdwin
 99. WO/99/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 100. WO/100/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 20121
 101. WO/101/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 102. WO/102/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 06 października 2014r. w sprawie wykazu Nr 8/2014 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 103. WO/103/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 października 2014r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Świdwinie przy ulicy Wojska Polskiego Nr 2
 104. WO/104/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 października 2014r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Świdwinie przy ulicy 1 Maja 23
 105. WO/105/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 października 2014r. w sprawie wykazu Nr 9/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [ WYKAZ ]
 106. WO/106/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 107. WO/107/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 108. WO/108/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie lokali wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 109. WO/109/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych i garaży samochodowych,
 110. WO/110/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności Urzędu Miasta Świdwin we współdziałaniu ze służbami powiatowymi, jednostką Wojskową 4326 w Świdwinie,
 111. WO/111/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Świdwin na 2015 rok [ projekt budżetu znajduje sie w kategorii INFORMACJE, zakładka Budżet ]
 112. WO/112/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urządu Miasta oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2015 rok, zał. nr 1 - projekt planu finansowego Urzędu Miasta Świdwin na 2015 rok - dochody; zał. nr 2 - projekt planu finansowego Urzędu Miasta Świdwin na 2015 rok - wydatki, zał. nr 3 - projekt planu finansowego Urzędu Miasta Świdwin z zakresu administracji rządowej zleconych dla Urzędu Miasta na 2015 rok - dochody, zał. nr 4 - projekt planu finansowego Urzędu Miasta Świdwin z zakresu administracji rządowej zleconych dla Urzędu Miasta na 2015 rok - wydatki, zał. nr 5 - zgodność sumy projektów finansowych jednostek budżetowych z projektem budżetu Miasta na 2015 rok.
 113. WO/113/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2015 rok określenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane [ zał. nr 1 - REGULAMIN, zał. A - wniosek o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczyciela ; zał. B - umowa; zał. C - sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowe nauczycieli w roku,
 114. WO/114/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 115. WO/115/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu
 116. WO/116/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [OGŁOSZENIE
 117. WO/117/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok
 118. WO/118/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania nieruchomości
 119. WO/119/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wykazu Nr 10/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia [ wykaz ]
 120. WO/120/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2014r. uchylające zarządzenie w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin
 121. WO/121/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacynego Urzędu Miasta Świdwin - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 122. WO/122/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Świdwin [ REGULAMIN pracy Komisji konkursowej - zał A - Karta oceny formalnej ofety, zał. B - Karta oceny merytorycznej oferty ]
 123. WO/123/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Świdwin w 2015 roku w zakresie turystyki, upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury i pomocy społecznej
 124. WO/124/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji rekruracyjnej
 125. WO/125/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia miejsca dostępu do aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz ustalenie ceny 1 arkusza wydruku [ załącznik - WNIOSEK o udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawa miejscowego ]
 126. WO/126/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin
 127. WO/127/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Krzeszowiec Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie,
 128. WO/128/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 129. WO/129/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,
 130. WO/130/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021,
 131. WO/131/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie [ REGULAMIN - załącznik do Regulaminu - STRUKTURA organizacyjna MOPS w Świdwinie,
 132. WO/132/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia procedury weryfikacji i poświadczenia kwalifikacji wydatków w Gminie Miejskiej Świdwin w ramach projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiDP oraz gmin sąsiednich"
 133. WO/133/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia procedur zawierania umów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, udzielania zamówień publicznych oraz finansowania w ramach projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"

Metryka

sporządzono
2014-01-03 przez Janina Goleniowska
udostępniono
2014-01-03 01:00 przez Janina Goleniowska
zmodyfikowano
2016-03-03 15:28 przez Janina Goleniowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
548
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.