Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje URZĄD MIASTA Zarządzenia Burmistrza 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 1285 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

 1. WO/1/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia Kierowmikom jednostek budżetowych i samorządowgo zakładu budżetowego Miasta Świdwin upoważnień w 2015 roku,
 2. WO/2/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2015 rok,
 3. WO/3/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2015r.w sprawie opłat za reklamy i szyldy,
 4. WO/4/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2015r.w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych,
 5. WO/5/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku,
 6. WO/6/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 7. WO/7/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 8. WO/8/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wykazu Nr 1/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 9. WO/9/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie [ REGULAMIN ]
 10. WO/10/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin
 11. WO/11/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 stycznia 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie [ CENNIK ]
 12. WO/12/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 13. WO/13/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych [ REGULAMIN ] zał. nr 1 - Protokół z przeprowadzenia analizy rynku; zał. nr 2 - wniosek o odstąpienie od stosowania regulaminu; zał. nr 3 - rejestr zamówień o wartości do 30.000 EURO
 14. WO/14/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin
 15. WO/15/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Świdwin [ REGULAMIN ]
 16. WO/16/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 rok [ PLAN KONTROLI ]
 17. WO/17/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu naliczania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzących działalność w Mieście Świdwin
 18. WO/18/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 19. WO/19/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lutego 2015r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Świdwin
 20. WO/20/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie WYKAZU Nr 2/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
 21. WO/21/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie OGŁOSZENIA KONKURSU na realizację zadań publicznych w 2015 r.
 22. WO/22/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie WYKAZU Nr 3 /2015 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
 23. WO/23/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku
 24. WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 25. WO/25/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 26. WO/26/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 marca 2015r. w sprawie harmonogramu Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Miasta Świdwin [ harmonogram ]
 27. WO/27/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta Świdwin,
 28. WO/28/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok [sprawozdanie znajduje się w kategorii Finanse- zakładka Budżet - zakładka Budżet 2014 rok ]
 29. WO/29/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 30. WO/30/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Świdwin,
 31. WO/31/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 marca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartcyh konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Świdwin w 2015 roku w zakresie turystyki, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury, pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 32. WO/32/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 marca 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku,
 33. WO/33/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wykazu Nr 4/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 34. WO/34/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 marca 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 35. WO/35/15 Burmistrza Miasta Świdwinz dnia 20 marca 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej,
 36. WO/36/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przebudowy zjazdu publicznego oraz wykonanie zjazdu na terenach stanowiących własność Miasta Świdwin,
 37. WO/37/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. Kontynuacja remontu i konserwacji elewacji kościoła pw. MBNP w Świdwinie,
 38. WO/38/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmniejszenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie Miasta Świdwin
 39. WO/39/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zwiększenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na terenie Miasta Świdwin,
 40. WO/40/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
 41. WO/41/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Świdwin na rok szkolny 2015/2016,
 42. WO/42/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych,
 43. WO/43/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 44. WO/44/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu Nr 5/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 45. WO/45/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 46. WO/46/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 47. WO/47/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Kontynuacja remontu i konserwacji elewacji Kościoła pw. MBNP w Świdwinie,
 48. WO/48/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2015 roku,
 49. WO/49/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin, - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 50. WO/50/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 51. WO/51/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin - z dniem 1 lipca 2015r. Zarządzenie traci moc
 52. WO/52/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 53. WO/5315 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku,
 54. WO/54/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Procedur archiwizacji, gromadzenia i udostępniania dokumentacji projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin Sąsiednich" w Urzędzie Miasta Świdwin, WO/54A/15 Burmistrza Miasta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
 55. WO/55/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie,
 56. WO/56/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie
 57. WO/57/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 maja 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na zakup okularów korygujących,
 58. WO/58/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "MARATON 2015",
 59. WO/59/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatweirdzenia planu kontroli na 2015 rok przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdwin,
 60. WO/60/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Świdwin
 61. WO/61/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 62. WO/62/15 Burmistrza Miasta z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 63. WO/63/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przysługujacego prawa pierwokupu,
 64. WO/64/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 65. WO/65/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przebieg trasy projektowanej linii kablowej 0,4 kV po terenie stanowiącym własność Miasta Świdwin,
 66. WO/66/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2015 roku,
 67. WO/67/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2015r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2015 roku,
 68. WO/68/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 69. WO/69/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniające Procedury kontroli zarządczej dla Urzędu Miasta Świdwin i jednostek organizacyjnych Miasta Świdwin, [ zał. nr 1 - plan działalności, zał. nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu działaności, zał. nr 3 - kwestionariusz samooceny, zał. nr 4 - oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, zał. nr 5 - rejestr ryzyk ]
 70. WO/70/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie powołania administatora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Świdwin,
 71. WO/71/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą " w Świdwnie
 72. WO/72/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
 73. WO/73/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej
 74. WO/74/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 266 czerwca 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia instrukcji sporządzenia, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Urzędu Miasta Świdwin
 75. WO/75/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin,
 76. WO/76/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin
 77. WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 78. WO/78/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021,
 79. WO/79/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych należności z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa,
 80. WO/80/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin,
 81. WO/81/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie przysługujacego prawa pierwokupu,
 82. WO/82/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej,
 83. WO/83/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wykazu Nr 6/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia [ WYKAZ ]
 84. WO/84/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
 85. WO/85/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
 86. WO/86/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,
 87. WO/87/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 88. WO/88/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 89. WO/89/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnuia 27 lipca 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdwin za pierwsze półrocze 2015 roku, [ sprawozdanie znajduje się w kategorii - INFORMACJE; ZAKŁADKA - FINANSE - BUDŻET ]
 90. WO/90/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 91. WO/91/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zwiększenia zasobu socjalnego na terenie miasta Świdwin
 92. WO/92/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 93. WO/93/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum
 94. WO/94/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 sierpnia 2015r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą " w Świdwinie,
 95. WO/95/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 24 sierpnia 2015r.w sprawie powierzenia na kolejny okres stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Lotników POlskich" w Świdwinie,
 96. WO/96/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu Nr 7/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierawy,
 97. WO/9715 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku [ OGŁOSZENIE ]
 98. WO/98/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 99. WO/99/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zman budżetu miasta na 2015 rok,
 100. WO/100/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 września 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok, [ zał. nr 1 - plan dochodów jednostek budżetowych Miasta na 2016 rok; zał. nr 2 - plan wynagrodzeń brutto i pochodnych na 2016 rok, zał. nr 3 - kalkulacja wynagrodzeń na 2016 rok; zał. nr 4 - projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2016 rok; zał. nr 5 - projekt planu zadań inwestycyjnych na 2016 rok; zał. nr 6 - projekt planu zadań remontowych na 2016 rok ]
 101. WO/101/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 września 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Joannie Bąkowskiej Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie,
 102. WO/102/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 4 września 2015r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej,
 103. WO/103/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin,
 104. WO/104/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin,
 105. WO/105/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 września 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu
 106. WO/106/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr WO/104/15 z dnia 08.09.2015r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokalne komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin,
 107. WO/107/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdwinie.
 108. WO/108/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie.
 109. WO/109/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Świdwin,
 110. WO/110/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego działki gruntu w Świdwinie przy ulicy Kombatantów Polskich Nr 11.
 111. WO/111/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalania regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 112. WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 113. WO/113/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021
 114. WO/114/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 115. WO/115/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 października 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu,
 116. WO/116/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze III - obręb 007 w Świdwinie,
 117. WO/117/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Mejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie,
 118. WO/118/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Świdwn oraz Kodeksu etyki audytu wewnętrznegow Urzędzie Miasta Świdwin [ KARTA audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Świdwin ] [ KODEKS etyki audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Świdwin]
 119. WO/119/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 października 2015r. w sprawie wykazu Nr 8/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 120. WO/120/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 października 2015r. w sprawie wykazu Nr 9/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy [ WYKAZ ]
 121. WO/121/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnai 28 października 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin - zał. nr 1 - schemat organizacyjny Urzędu
 122. WO/122/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok,
 123. WO/123/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Świdwin na lata 2015 - 2017"
 124. WO/124/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych i garaży samochodowych,
 125. WO/125/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazu Nr 10/2015 nieruchomości przenaczonych do zbycia i dzierżawy,
 126. WO/126/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przysługującego prawa pierwokupu
 127. WO/127/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Świdwin oraz Kodeksu etyki audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Świdwin,
 128. WO/128/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin,
 129. WO/129/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 [ projekt budżetu w układzie tabelarycznym znajduje się w kategorii INFORMACJE - zakładka - FINANSE - budżet - budżet 2016 ]
 130. WO/130/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta Świdwin na 2016 rok [ zał. nr 1 - DOCHODY, zał. nr 2 - WYDATKI, zał. nr 3 - projekt planu finansowego Urzędu Miasta w zakresie administracji Rządowej zleconych dla Miasta na 2016 rok - dochody, zał. nr 4 projekt planu finansowego Urzędu Miasta w zakresie administracji Rządowej zleconych dla Miasta na 2016 rok - wydatki ]
 131. WO/131/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdwinie
 132. WO/132/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie WYKAZU Nr 11/2015 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 133. WO/133/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwiększenia zasobu lokali socjalnych na terenie Miasta Świdwin,
 134. WO/134/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 25 listopada 2015r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Świdwin,
 135. WO/135/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie możliwości z korzystania z pływalni Parku Wodnego "Relax" w Świdwnie przez zasłużonych, honorowych krwiodawców,
 136. WO/136/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 137. WO/137/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie ustalenia REGULAMINU przeprowadzania kontroli funkcjonalnej, nr 1- plan kontroli (doc), zał. nr 2 - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zał. nr 3 - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (przez Zespół), zał nr 4 - wzór protokołu kontroli,
 138. WO/138/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia kasy oraz zasad postępowania i dokumentowania operacji kasowo - pieniężnych w Urzędzie Miasta Świdwin
 139. WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
 140. WO/140/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogloszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku [ OGŁOSZENIE ] zał. nr 1 - informacja finansowa z działalności za rok 2015
 141. WO/141/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
 142. WO/142/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świdwin
 143. WO/143/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Świdwin,
 144. WO/144/15 Burmistrza Miasta z dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z gruntu stanowiącego własność Miasta Świdwin - działka nr 37/41, obręb 0017 (las komunalny)
 145. WO/145/15 Burmistza Miasta Świdwin z dnia 11.12.2015r. w sprawie ustalenia cen drewna pozyskanego z gruntu stanowiącego własność Miasta Świdwin - działka nr 37/41, obręb 0017 (las komunalny)
 146. WO/146/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ogloszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku - zał. nr 1
 147. WO/147/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie WYKAZU Nr 12/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
 148. WO/148/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości [ WYKAZ systemów komputerowych tworzących księgi rachunkowe w Mieście Świdwin ]
 149. WO/149/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłat za reklamy i szyldy
 150. WO/150/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmniejszenia zasobu lokali socjalnych na terenie Miasta Świdwin,
 151. WO/151/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 152. WO/152/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej odbywanej samochodem osobowym, który nie stanowi własności pracodawcy,
 153. WO/153/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalania regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 154. WO/154/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
 155. WO/155/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie WYKAZU Nr 13/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
 156. WO/156/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Metryka

sporządzono
2015-01-07 przez Janina Goleniowska
udostępniono
2015-01-07 01:00 przez Artur Pliszka
zmodyfikowano
2017-01-24 09:22 przez Artur Pliszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
478
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.