Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIFI4EU
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIFI4EU, bieżące, menu 1440 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIFI4EU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIFI4EU

Regulamin korzystania z WiFi4EU w mieście Świdwin.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (zwanej dalej „Siecią”) w ramach projektu WiFi4EU.
 2. Sieć działa na terenie miasta Świdwin.
 3. Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych.
 4. Właścicielem Sieci i dostawcą usługi bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu jest Miasto Świdwin, które ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
 5. Z Sieci może korzystać osoba przebywająca na obszarze miasta Świdwin (zwana dalej „Użytkownikiem”).
 6. Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”. Połączenie z siecią wifi nastąpi po wybraniu identyfikatora SSID „WiFi4EU”.
 7. Za korzystanie z Sieci Miasto Świdwin nie będzie pobierać opłat od Użytkownika. Dostęp do Sieci jest zapewniany na czas 12 godzin, po którym następuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciągu korzystać z dostępu do Sieci Internet konieczne jest ponowne nawiązanie połączenia z Siecią.
 8. Miasto Świdwin nie gwarantuje:

1)    stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów;

2)    ciągłego pokrycia centrum miasta sygnałem radiowym;

3)    nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci;

4)    dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

 1. Miasto Świdwin zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika.
 2. Miasto Świdwin zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym organom ścigania.
 3. Każdy Użytkownik, łącząc się z Siecią, zobowiązuje się:

1)    wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem;

2)    nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika;

3)    nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą;

4)    nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU;

5)    nie rozpowszechniać szkodliwego oprogramowania komputerowego lub innych programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci;

6)    nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.

 1. Kategorycznie zabronione jest:

1)      usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.);

2)      udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych;

 

 

3)      korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci, np. P2P, P12M, czy Torrent'y;

4)      dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń;

5)      uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć;

6)      wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.

 1. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Miasto Świdwin nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.
 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik, podłączając się do Sieci, jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz, a także do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.
 4. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
 6. Niezapoznanie się lub niezrozumienie postanowień Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na lokalizację terytorialną Miasta Świdwin.
 9. Korzystanie z Sieci wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016).
 10. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Świdwin. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Świdwin można uzyskać na stronie https://swidwin.biuletyn.net w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO”.

 

Udostępniono 09.02.2021 r.

 

Metryka

sporządzono
2021-03-12 przez
udostępniono
2021-03-12 00:00 przez Pliszka Artur
zmodyfikowano
2021-03-12 14:52 przez Pliszka Artur
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
523
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.