Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - Podatki i opłaty lokalne, menu 1158, karta informacyjna 254 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849 z póż. zm.)

- Uchwała Nr X/72/15 Rady Miasta Świdwn z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok ( pobierz )

- uchwała Nr XII/93/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok ( pobierz )

Wydział

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 27 codziennie od 7.15 do 15.15 lub w pokoju Nr 21.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy UM Świdwin - pok. Nr 19 - Inspektor ds. wymiaru podatków.

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr V/38/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przesiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin (pobierz)


UWAGI:

A Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 z póź. zm.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015r. poz. 613 z póź. zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
¨Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.
¨ W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca roku podatkowego
II rata - do 15 maja roku podatkowego
III rata - do 15 września roku podatkowego
IV rata - do 15 listopada roku podatkowego
E. Wpłaty można dokonywać w kasie urzędu lub na indywidualne konto podatnika wymienione w decyzji wymiarowej.

Numer konta:

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy na druku informacja o nieruchomościach (zał. nr 1 ) - Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [ pobierz] oraz załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
W przypadku ubiegania się o ulgę należy złożyć uzasadnienie z dokumentami potwierdzającymi stan faktyczny

Opłaty

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Świdwin godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2007-02-27
data udostępnienia
2007-02-27
sporządzone przez
opublikowane przez
Janina Goleniowska
ilość odwiedzin
81
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.