Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OD OSÓB PRAWNYCH - Podatki i opłaty lokalne, menu 1158, karta informacyjna 255 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OD OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017r. 1785 t.j.)
- Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 27 codziennie od 7.15 do 15.15

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy UM Świdwin -
Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w Uchwale Nr V/38/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin ( pobierz )

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a§ 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201 t.j. )

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2017r. poz. 201 t.j.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
- Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni po otrzymaniu upomnienia.
- W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017 poz. 1785 t.j. )
- Podatek płatny jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, w styczniu do końca miesiąca tj. do 31 stycznia danego roku.
- Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

F. Podatek płatny jest na Nr Konta -

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację z załącznikiem nr 2 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/266/17 z dnia 25 pażdziernika 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz

zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6, zał. nr 7] na podatek od nieruchomości - uchwała nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkwych deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym ( pobierz ).

Opłaty

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - wystawiana jest decyzja.)

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Świdwin w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2007-02-27
data udostępnienia
2007-02-27
sporządzone przez
opublikowane przez
Janina Goleniowska
ilość odwiedzin
48
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.