Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - Podatki i opłaty lokalne, menu 1158, karta informacyjna 257 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z póź. zm.)

2. Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 pażdziernika w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 )

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 27 CODZIENNIE OD GODZ. 7.15 - 15.15.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy UM Świdwin - pok. Nr 24 - Inspektor ds. planowania i podatków


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

ULGI

Uchwała Nr XXXII/267/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 pażdziernika 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( zał. nr.1, zał. nr 2, zał. nr 3 )

UWAGI:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji na podatek od środków transportowych stosownie do zapisów Uchwały Rady Miasta w części dotyczącej stawek.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201 t.j.)

Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta

C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2017r. poz. 201 t.j.)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2017 poz. 201 t.j.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość podatku od środków transportowych za rok.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni po otrzymaniu upomnienia.
¨ W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych j.t.: ( Dz.U. z 2017, poz 1785 t.j.).
¨ Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 ( Dz. U. z 2015r. poz.2025) oraz załączyć - Umowę kupna - sprzedaży

Opłaty

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Świdwin w godzinach pracy Urzędu)
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Inne

Metryka

data wytworzenia
2007-03-07
data udostępnienia
2007-03-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Janina Goleniowska
ilość odwiedzin
39
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.