Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH - Podatki i opłaty lokalne, menu 1158, karta informacyjna 258 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1892 )
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2017r [ MP.2017.poz. 958 ]

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miasta - w godzinach od 7,15 do 15,15
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy

ULGI:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulgi, w 7 roku 50% ulgi.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy jak w pkt 1.

UWAGI:

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.
B. Klasa V, VI i VI z są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201 t.j.)

D. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2017. poz. 201 t.j. )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

E. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
¨ Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.
¨ W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust.8 pkt.1 i 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1892)

I rata - do 15 marca roku podatkowego,
II rata - do 15 maja roku podatkowego,
III rata - do 15 września roku podatkowego,
IV rata - do 15 listopada roku podatkowego.

G. Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania na konto:

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy na druku deklaracja na podatek rolny [ zał. nr 9, zał. nr 10 ] Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych [pobierz ] oraz załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych

Opłaty

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Świdwin w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2007-02-27
data udostępnienia
2007-02-27
sporządzone przez
opublikowane przez
Janina Goleniowska
ilość odwiedzin
27
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.