Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Procedury Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Podatki i opłaty lokalne, menu 1158, karta informacyjna 266 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa prawna

- z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz.617)
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów (M.P. 2015. poz. 1025)

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekreatriat Urzędu Miasta - pokój Nr 28 w godzinach: codziennie od 7.15 do 15.15

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy UM Świdwin - pokój Nr 21 - Inspektor ds. wymiaru podatków.

ZWOLNIENIA i ULGI

Zwolnienia z art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2016r. poz.617)

Ulga z art. 13, 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r. poz. 617 )1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulgi, w 7 roku 50% ulgi.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy jak w pkt 1.UWAGI:

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z póź. zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędzie Miasta.

B. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015r. poz. 613 z póź. zm.) Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
¨ Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
¨ W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. terminy płatności podatku rolnego zgodnie z art. 6a pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 poz. 617 )

E. Wpłaty można dokonywać na konto:

Bank PKO BP.S.A 04 1020 2791 0000 7802 0288 9665

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu nalezy zglosić obowiązek podatkowy na druku informacja [zał. nr 8 ] - Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.11.2015r. ( pobierz) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączyć:
1. Akt notarialny lub,
2. Umowę dzierżawy nieruchomości,
3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
W przypadku ubiegania się o ulę należy złożyć uzasadnienie z dokumentami potwierdzającymi stan faktyczny.

Opłaty

Termin

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Świdwin w godzinach pracy Urzędu)
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne

Metryka

data wytworzenia
2007-03-01
data udostępnienia
2007-03-01
sporządzone przez
opublikowane przez
Janina Goleniowska
ilość odwiedzin
26
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.