Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO , bieżące, menu 1265 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

 

KADENCJA 2018 - 2024

 1. Uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 - poz. 669 ]
 2. Uchwała Nr IV/22/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2019 - poz. 1181 ]
 3. Uchwała Nr V/26/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2019r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form ksztyałcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r. poz. 1590 ]
 4. Uchwała Nr V/27/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2019r w sprawie określenia warunków udzielenia i wielkości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Świdwin w prawo własności tych gruntów [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r. poz. 1591 ]
 5. Uchwała Nr VII/28/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie ustalenia PLANU SIECI publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. poz. 2318 ]
 6. Uchwała Nr VII/29/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Miasto Świdwin [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. poz. 2319 ]
 7. Uchwała Nr VII/30/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 kwietnia 2019r. poz. 1820 ]
 8. Uchwała Nr VII/32/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie PROGRAMU opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2019 roku [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. poz. 2320 ]
 9. Uchwała Nr VII/34/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli [ zał nr 1 - Statut Osiedla nr 1; zał nr 2 - Statut Osiedla nr 2; zał nr 3 - Statut Osiedla nr 3; zał nr 4 - Statut Osiedla nr 4; zał nr 5 - Statut Osiedla nr 5; zał nr 6 - Statut Osiedla nr 6; zał nr 7 - Statut Osiedla nr 7; zał nr 8 - Statut Osiedla nr 8 ] [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. - poz. 2725 ]
 10. Uchwała nr VIII/35/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. - poz. 2726 ]
 11. Uchwała nr VIII/36/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. - poz. 2723 ]
 12. Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2019r.w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2019 r. - poz. 2727 ]
 13. Uchwała nr IX/45/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2019r. - poz. 3121 ]
 14. Uchwała Nr XII/57/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019r.w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2019r. poz. 4516 ]
 15. WO/103/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie korzystania z pływalni Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie przez osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 60 lat i powyżej będące mieszkańcami Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 17 września 2019r. poz. 4685 ]
 16. Uchwała Nr XII/53/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 września 2019r. poz. 4746 ]
 17. Uchwała Nr XII/54/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2019, poz. 4770 ]
 18. Uchwała Nr XII/60/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2019r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegłowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny podawymiarowe i godziny doraźnych zastępstw [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2019r. poz. 4771 ]
 19. Obwieszczenie Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli (PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2019r. poz. 5610 )
 20. WO/142/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urzadzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie, załącznik nr 1 (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019r. poz 6606)
 21. Uchwała Nr XV/78/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2019r. poz 6810)
 22. Uchwała Nr XV/82/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za pomniki przyrody. (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2019r. poz 6828)
 23. UCHWAŁA NR XVII/91/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin. (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2020r. poz 545)
 24. UCHWAŁA NR XVII/92/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN Z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przjęcia „Grninncgo Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Świdwin na lata 2019-2023". (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2020r. poz 546)
 25. UCHWAŁA NR XVII/94/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2020r. poz 552)
 26. UCHWAŁA NR XVII/95/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2020r. poz 553)
 27. UCHWAŁA NR XVII/98/19 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Świdwin ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2020r. poz. 1152)
 28. UCHWAŁA NR XVIII/102/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art.70a ust 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020r.
 29. UCHWAŁA NR XVIII/105/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli
 30. UCHWAŁA NR XVIII/106/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia na terenie Miasta Świdwin ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2020r. poz. 972)
 31. UCHWAŁA NR XVIII/110/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży. (PUBLIKACJA - Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2020r. poz. 973)
 32. UCHWAŁA NR XIX/114/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 06 kwietnia 2020 r. Poz. 1771)
 33. UCHWAŁA NR XIX/115/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasilku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
  (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 06 kwietnia 2020 r. Poz. 1773)
 34. UCHWAŁA NR XX/116/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 marca 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Swidwin.
 35. UCHWAŁA NR XX/117/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyzawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin.
 36. UCHWAŁA NR XX/118/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 marca 2020r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2020 roku.
 37. UCHWAŁA NR XXI/122/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Świdwinie.
 38. UCHWAŁA NR XXII/130/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świdwin na rok szkolny 2020/2021
 39. UCHWAŁA NR XXIII/134/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu
 40. UCHWAŁA NR XXVI/139/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących no e inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Swidwin. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4945)
 41. UCHWAŁA NR XXV/141/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4946)
 42. UCHWAŁA NR XXVI/142/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4947)
 43. UCHWAŁA NR XXVI/143/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic Aglomeracji Świdwin. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 25 listopada 2020r. Poz. 5203)
 44. UCHWALA NR XXVI/144/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania i zaoNpodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4948)
 45. UCHWAŁA NR XXVI/146/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Swidwin. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4949)
 46. UCHWAŁA NR XXVI/147/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opiaty za gospodarowanie odpadami kornunalnrni na terenie Miasta Swidwin. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 4950)
 47. UCHWAŁA NR XXVI/148/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Swidwin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 10 listopada 2020 r. Poz. 4978
 48. UCHWAŁA NR XXVI/149/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów. (Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 25 listopada 2020r. Poz.5204)
 49. UCHWAŁA NR XXVI/150/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 października 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 25 listopada 2020r. Poz.5201)
 50. UCHWAŁA NR XXVII/161/20 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień podmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określania warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin.
 51. Uchwała nr XXVIII/169/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Świdwin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 21 stycznia 2021 r. poz.378)
 52. Uchwała nr XXXI/173/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 23 marca 2021, poz.1155)
 53. Uchwała nr XXIX/175/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 stycznia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wurażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 24 lutego 2021r. poz. 808)
 54. Uchwała nr XXX/179/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r. o zmianie uchwły w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 03 marca 2021r. poz.938)
 55. Uchwała nr XXX/180/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Świdwin na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 03 marca 2021r. poz.939)
 56. Uchwała nr XXX/186/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego,Szczecin, dnia 30 marca 2021 r. poz. 1324)
 57. Uchwała nr XXX/189/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Świdwin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 25 marca 2021r. poz. 1216)
 58. Uchwała nr XXXI/191/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin z 2021 roku.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 28 kwietnia 2021r. poz. 1780)
 59. Uchwała nr XXXI/193/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r. w sprawie nadania Statutu Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdwinie.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 28 kwietnia 2021r. poz. 1783)
 60. Uchwała nr XXXI/197/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Świdwin na lata 2021-2025.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 28 kwietnia 2021r. poz. 1785)
 61. Uchwała nr XXXIII/206/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021r. w sprawie określenia wzrou wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzrou deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 17 czerwca 2021r. poz. 2657)
 62. Uchwała nr XXXIII/208/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 17 czerwca 2021r. poz. 2676)
 63. Uchwała nr XXXIII/209/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 17 czerwca 2021r. poz. 2678)
 64. Obwieszczenie Rady Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, z dnia 8 lipca 2021r. poz. 3138)
 65. Uchwała nr XXXIV/223/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świdwin na rok szkolny 2021/2022(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 28 lipca 2021r., poz. 3447)
 66. Uchwała nr XXXVI/238/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2021 r. zmianiająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 26 października 2021r., poz. 4402)
 67. Uchwała nr XXXVI/239/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 26 października 2021r., poz. 4404)
 68. Uchwała nr XXXVII/245/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 4588)
 69. Uchwała nr XXXVII/247/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 4845)
 70. Uchwała nr XXXVII/248/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 r. zmianiające uchwałę w sprawie opłaty targowej.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin z 2021r., poz. 4589)
 71. Uchwała nr XXXVII/249/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego - logo Miasta Świdwin oraz zasad jego używania.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 4846)
 72. Uchwała nr XXXVII/250/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 4590)
 73. Uchwała nr XXXVIII/251/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin z 2021r., poz. 5618)
 74. Uchwała nr XXXVIII/253/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin z 2021r., poz. 5619)
 75. Zarządzenie nr WO/163/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 21 grudnia 2021r. poz. 5783]
 76. Uchwała nr XL/259/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2022.
 77. Uchwała nr XL/262/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 r. zamieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży.
 78. Uchwała nr XL/266/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta. 
 79. Uchwała nr XLI/278/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu Targowiska Miejskiego w Świdwinie przy ul. Orląt Lwowskich 1[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, dnia 1 lutego 2022r, poz. 435]
 80. Uchwała nr XLI/279/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie nadania nazwy rondu w Świdwinie. [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 1 luty 2022r. poz. 436]
 81. Uchwała nr XLII/282/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parków miejskich na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 1 marca 2022r. poz. 833]
 82. Uchwała nr XLIV/300/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia „Reguiaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Miasta Swidwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 5 kwietnia 2022r. poz. 1511]
 83. Uchwała nr XLIV/299/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r. w sprawie programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Swidwin w 2022 roku. [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 5 kwietnia 2022r. poz. 1512]
 84. Uchwała nr XLIV/298/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Swidwin i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób
  uprawnionych do udzielania ulg. [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 5 kwietnia 2022r. poz. 1553]
 85. Uchwała nr XLIV/292/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022 r, w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 7 kwietnia 2022r. poz. 1693]
 86. Uchwała nr XLVI/308/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnych, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 5 maja 2022r. poz. 2010 ]
 87. Uchwała nr XLVI/309/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Burmistrza Miasta Świdwin nagród i stypendiów w ramach"Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"  [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 5 maja 2022r. poz. 2012]
 88. Uchwała nr XLVIII/312/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 2 czerwca 2022r. poz. 2490]
 89. Uchwała nr XLVIII/316/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, 2 czerwca 2022r. poz. 2492]
 90. Uchwała nr XLIX/320/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Świdwin na rok szkolny 2022/2023.
 91. Uchwała nr XLIX/321/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru rowerowego Pumptrack.
 92. Uchwała nr L/334/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2022 rok.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 07 września 2022r., poz. 3788]
 93. Uchwała Nr L/328/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Świdwin[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 09 września 2022r., poz.3837 ]
 94. Uchwała nr LII/344/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4985]
 95. Uchwała nr LII/345/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4986]
 96. Uchwała nr LII/350/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę lat  oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin. [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4988]
 97. Uchwała nr LII/351/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4989]
 98. Uchwała nr LII/352/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4990]
 99. Uchwała nr LII/353/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Świdwin[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2022r., poz.4991]
 100. Uchwała nr LIII/355/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 6 grudnia 2022r., poz.5375]
 101. Uchwała nr LIII/359/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 6 grudnia 2022r., poz.5377]
 102. Uchwała nr LIII/360/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Świdwin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 6 grudnia 2022r., poz.5378]
 103. Uchwała nr LIII/361/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 6 grudnia 2022r., poz.5379]
 104. Uchwała nr LIV/363/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2023.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.125]
 105. Uchwała nr LIV/366/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.127]
 106. Uchwała nr LIV/367/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.210]
 107. Uchwała nr LIV/368/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin.Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.211]
 108. Uchwała nr LIV/369/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Świdwin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 4 stycznia 2023r., poz.212]
 109. Uchwała nr LIV/372/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.128]
 110. Uchwała nr LIV/377/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 stycznia 2023r., poz.129]
 111. Zarządzenie nr WO/162/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 4 stycznia 2023r., poz.207]
 112. Uchwała Nr LV/379/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 24 stycznia 2023r., poz.631]
 113. Uchwała Nr LV/380/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 24 stycznia 2023r., poz.632]
 114. Uchwała Nr LV/381/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Świdwin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 24 stycznia 2023r., poz.633]
 115. Uchwała Nr LV/382/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 24 stycznia 2023r., poz.634]
 116. Uchwała nr LVI/389/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 3 marca 2023r., poz. 1496]
 117. Uchwała nr LVII/394/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 4 kwietnia 2023r., poz. 2022]
 118. Postanowienie nr 75/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Świdwin do stanu faktycznego.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 27 kwietnia 2023r. poz. 2579]
 119. Postanowienie nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.[Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 27 kwietnia 2023r. poz. 2570]
 120. Uchwała nr LVII/399/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2023 roku.[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 19 maja 2023 r. poz. 3009]
 121. Uchwała nr LX/427/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu "Świdwińska Karta Mieszkańca".[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 27 czerwca 2023 r., poz.3599] 
 122. Uchwała nr LXI/429/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Świdwinie utworzonych z udziałem Gminy Miejskiej Świdwin stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie. [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 07 września 2023r. poz. 4761 ] 
 123. Uchwała nr LXI/430/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Świdwinie  [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 07 września 2023r. poz. 4762] 
 124. Uchwała nr LXI/434/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej Statutu [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 07 września 2023r. poz. 4763]
 125. Uchwała nr LXII/441/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Świdwin.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 października 2023r. poz. 5242]
 126. Uchwała nr LXII/442/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 października 2023r. poz. 5243]
 127. Uchwała nr LXII/445/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych miasta Świdwin oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych (ulic) w mieście Świdwin.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 października 2023r. poz. 5245]
 128. Uchwała nr LXII/446/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 października 2023r. poz. 5246]
 129. Uchwała nr XLII/447/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 października 2023r. poz. 5247]
 130. UCHWAŁA NR LXIII/449/23 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.[Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 20 listopada 2023r. poz. 6078]
 131. Uchwała nr LXIII/450/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 3 listopada 2023r. poz. 5650]
 132. Uchwała nr LXIII/451/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych.[ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 listopada 2023r. poz. 5651] 
 133. Uchwała nr LXIV/457/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.[ Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2023 r. poz. 5886]  
 134. Uchwała nr LXIV/458/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 10 listopada 2023r. poz. 5887]
 135. Uchwała nr LXV/468/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.[Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 29 listopada 2023r. poz. 6829]  
 136.  Uchwała nr LXVI/471/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2024
 137. Uchwała Nr LXVI/472/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Świdwin.
 138. Uchwała Nr LXVI/477/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Świdwin do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Miejskiej Świdwin.
 139. Uchwała Nr LXVI/478/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług
 140. Uchwała Nr LXVI/479/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 
 141. Uchwała Nr LXVI/480/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.  
 142. Uchwała Nr LXVI/481/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 143. Uchwała Nr LXVI/482/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży
 144. Uchwała Nr LXVI/483/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 
 145. Uchwała Nr LXVII/492/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązujący na terenie Miasta Świdwin.[Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 9 lutego 2024r. poz. 919]
 146. Uchwała Nr LXVIII/497/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. [Dziennik Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 5 marca 2024r. poz. 1364]
 147. Uchwała Nr LXIX/507/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2024 r. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 9 kwietnia 2024 r., poz. 2095]
 148. Uchwała nr LXIX/512/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu. [Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 9 kwietnia 2024 r., poz. 2094]
 149. Uchwała nr LXX/515/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.[Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 6 maja 2024 r., poz. 2485]

 

 

 

KADENCJA 2014 - 2018

 

Uchwała nr IV/15/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2015r. poz. 784 ]

Uchwała nr IV/18/15Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany zmiany Statutu Osiedla Nr 3, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2015r. poz. 785 ]

Uchwała nr IV/19/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2015r. poz. 786 ]

Uchwała nr IV/20/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2015r. poz. 787 ]

uchwała nr V/24/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015 poz. 1260 ]
 
uchwała nr V/38/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Świdwin, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015 poz. 1316]
 
uchwała nr V/29/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów niezbędnych do ich określenia, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2015r. poz. 1725]
 
uchwała nr V/30/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Śwdiwin w 20-15 roku, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2015r. poz. 1726]
 
uchwała nr V/32/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2015r. poz. 1727]
 

uchwała Nr VII/46/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015r w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2015r. poz. 2245]

uchwała Nr VII/47/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2015r. poz. 2246]

uchwała Nr VII/48/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, [wzór deklaracji ] [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2015r. poz. 2261 ]

uchwała nr V/36/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2015r. poz. 2307 ]

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Masta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. poz. 2670 ]

uchwała Nr VIII/58/15 z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdwinie [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. poz. 3252 ]

uchwała Nr IX/69/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdwinie [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015r. poz. 3611 ]

uchwała Nr X/72/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2015r. poz. 3671 ]

uchwała nr X/75/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2015r. poz. 3991 ]

uchwała nr X/76/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2015r. poz. 3992 ]

uchwała nr X/77/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2015r. poz. 3993 ]

uchwała nr XI/82/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 16 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdwinie [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015r. poz. 4539 ]

uchwała nr XI/83/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 16 października 2015r. w sprawie opłaty targowej [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2015r. poz. 4028 ]

Uchwała Nr XII/90/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej o których mowa w art. 96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. poz. 5071 ]

Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2016r. poz. 15 ]

Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świdwin na lata 2012 - 2016 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. poz. 5724 ]

Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze III - obręb 007 miasta Świdwin, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2016r. poz. 16 ]

Uchwała Nr XII/97/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V - obręb 008,009 miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2016r. poz. 17 ]

Uchwała Nr XII/105/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 6, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. poz. 5725 ]

Uchwała Nr XII/106/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015rw sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. poz. 5726 ]

Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015rw sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015r. poz. 5727 ]

 

Uchwała Nr XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2016 rok ( budżet Miasta Świdwin na 2016 rok znajduje się w kategorii Informacje - Finanse - Budżet - Budżet 2016r.) [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2016r. poz. 362 ]
 
Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opiejki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wniosek [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2016r. poz. 759 ]
 
Uchwała Nr 121 XIV/121/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2016r. poz. 703 ]
 
Uchwała Nr XV/127/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2016r. poz. 1196 ]
 
 
Uchwała Nr XVI/131/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2016r. poz. 2007 ]
 
Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń [ zał. nr 1 - wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu; zał. nr 2 - wniosek o przydział mieszkania - lokalu socjalnego - z zasobów Miasta Świdwin; zał. nr 3 - wykaz lokali oświatowych; zał. nr 4 - wniosek o oddanie w najem lokalu z przeznaczeniem na pracownię twórcom do prowadzenia działalności w kultury i sztuki] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2016r. poz. 3063 ]
 
Uchwała Nr XVIII/147/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie, [ zał. nr 1 - Tryb powoływania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie; - zał. nr 1 do zał. nr 1 - do Trybu... - Karta zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie, zał. nr 2 do zał. nr 1 - Oświadczenie kandydata, zał. nr 3 do zał. nr 1 - karta głosowania na kandydata do Miejskiej Rady Działalności pożytku Publicznego w Świdwinie,; zał. nr 2 - Organizacja i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdwinie [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. poz. 2606 ]
 
 
OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2016r. poz. 2219 ]
 
UCHWAŁA NR XVIII/150/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. poz. 2258 ]

 
Uchwała nr XIX/153/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2016r. poz. 2638 ]

 
Uchwała nr XIX/154/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i wysokości stawki tej opłaty, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2016r. poz. 2639 ]

 
Uchwała nr XIX/155/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej składanej przez właściciela nieruchomości, [ deklaracja ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2016r. poz. 2640 ]
Uchwała nr XIX/156/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2016r. poz. 3064 ]

 
Uchwała nr XIX/157/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, [ deklaracja ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2016r. poz. 2641 ]

Uchwała nr XX/163/16 Rady Miasta z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie podziału Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. poz. 3515 ]
 
 
Uchwała nr XX/166/16 Rady Miasta z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. poz. 3516 ]

Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 05 października 2016r. poz. 3676 ]

Uchwała Nr XXII/179/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02 listopada 2016r. poz. 4054 ]

Uchwała nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2017 rok, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. poz. 41 ]

Uchwała nr XXIV/192/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2017r. poz. 444 ]

UCHWAŁA NR XXV/199/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017r w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2017r. poz. 1012 ]

UCHWAŁA NR XXV/200/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017r w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryterów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Miasto Świdwin jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do ich określenia, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2017r. poz. 1013 ]

UCHWAŁA NR XXV/205/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017r w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych miasta Świdwin oraz ustalenieprzebiegu dróg gminnych (ulic) w mieście Świdwin, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2017r. poz. 1014 ]

UCHWAŁA NR XXV/209/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świdwin na lata 2017-2023 [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2017r. poz. 1048 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/211/2017 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2017 roku [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2017r. poz. 2017 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/214/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2017r. poz. 2018 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/215/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas świdwińskich szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świdwinie [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2017r. poz. 2019 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/216/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2017r. poz. 2020 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/218/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Świdwin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2017r. poz. 2021 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/220/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. poz. 1401 ]

UCHWAŁA Nr XXVI/221/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017r. poz. 1400 ]

UCHWAŁA Nr XXIX/231/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2017r. poz. 3281 ]

UCHWAŁA Nr XXIX/233/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2017r. poz. 3280 ]

UCHWAŁA Nr XXIX/234/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2017r. poz. 3279 ]

Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Walki Młodych w Świdwinie [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2017 poz. 3934 ]

Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017r.w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Świdwin i nadania jej Statutu [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2017r. poz. 3897 ]

Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Aleksandra Zawadzkiego w Świdwinie, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2017 poz. 3935 ]

Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Tałdykina w Świdwinie [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 2017 poz. 3936

Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 3-go Marca w Świdwinie [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 pażdziernika 2017r. poz. 4099 ]

Uchwała Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2017 poz. 3966 ]

Uchwała Nr XXXII/255/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. mieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2017 poz. 3984 ]

Uchwała Nr XXXII/262/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin [Publikacja - Dziennik Urzędowy Wojewódtwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017r. poz. 4310 ]

Uchwała Nr XXXIII/266/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [ Publikacja - Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2017r. poz. 4460 ]

Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2017r. poz. 4390 ]

Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Śwdiwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,Publikacja - [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2017r. poz. 4771 ]

Uchwała Nr XXXIII/270/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2017r. poz. 4772 ]

Uchwała Nr XXXIV/276/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2018r. poz. 227 ]

Uchwała Nr XXXIV/283/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017r. sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkańcami Miasta Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 stycznia 2018r. poz. 228 ]

Uchwała Nr XXXVI/291/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Świdwin [Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2018r, poz.27]

Uchwała nr XXXVII/295/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Świdwin, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2018r, poz.999 ]

Uchwała nr XXXVII/296/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych miasta Świdwin oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych (ulic) w mieście Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2018r, poz. 1000 ]

Uchwała Nr XXIX/300/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. poz. 1612 ]

Uchwała Nr XXIX/303/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. poz. 1613 ]

Uchwała Nr XXIX/301/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r. [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 2039 ]

Uchwała Nr XXIX/302/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielipedagogów, psychologó, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1915 ]

Uchwała Nr XXIX/304/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie podziału Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1916 ]
 
Uchwała Nr XXIX/305/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1917 ]
 
Uchwała Nr XXIX/306/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 7, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1918 ]
 
Uchwała Nr XXIX/307/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 8, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1919 ]
 
Uchwała Nr XXIX/308/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2018 roku, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1920 ]
 
Uchwała Nr XXIX/315/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1921 ]
 
Uchwała Nr XXIX/316/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018r w sprawie podziału Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. poz. 1922 ]
 
Uchwała Nr XL/318/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie miasta Świdwin, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych podczas organizowania imprez [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2018r. poz. 2529 }
 
Uchwała Nr XLI/319/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012, skateparku, urządzeń do ćwiczeń street workout oraz siłowni zewnętrznej w Świdwinie, [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4 ] [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2018r. poz. 3073 ]
 
Uchwała nr XLI/327/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2018r., poz. 3522 ]
 
Uchwała nr XLI/328/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świdwin na lata 2017-2021 [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2018r., poz. 3521 ]
 
Uchwała nr XLI/329/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin oraz tymczasowych pomieszczeń,[zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 ] [ Publikacja - dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2018r. poz. 3743 ]
 
Uchwała nr XLI/334/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadania służące tworzeniu dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji, [ REGULAMIN - zał. nr 1, zał. nr 2 ] [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2018r. poz. 3124 ]
 
Uchwała nr XLI/336/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdwin [ Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2018r., poz. 3520 ]
 
Uchwała nr XLV/350/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Świdwin [ zał nr 1 - przebieg granic miasta, zał nr 2 - herb miasta, zał. nr 3 - flaga miasta ] PUBLIKACJA - Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018r. poz. 4833 ]
 
 
Uchwała nr XLV/352/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Świdwin [ zał. nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji celowej; zał. nr 2 - rozliczenie wykorzystania dotacji celowej za rok; zał. nr 3 - informacja o liczbie dzieci; zał. nr 4 - rozliczenie wykorzystania dotacji ] [ Publikacja - Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 pażdziernika 2018r. poz. 4411 ]
 
Uchwała nr XLV/355/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej [ zał. nr 1 - zawiadomienie Komitetu w celu wystąpienia z obywatelską i icjatywą podjęcia przez Radę Miasta Świdwin uchwały w sprawie.... zał. nr 2 - lista poparcia ] [ Publikacja - Dziennik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 pażdziernika 2018r. poz. 4856 ]
 

 

 

KADENCJA 2010 - 2014

UCHWAŁA NR III/9/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2011 [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04.04.2011r. Nr 40, poz. 2011 ]

UCHWAŁA NR III/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.02.2011r. Nr 17, poz. 281 ]

UCHWAŁA NR III/19/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.02.2011r. Nr 17, poz. 282 ]

UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/335/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek odatku od nieruchomości na 2011 rok [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.03.2011r. Nr 32, poz. 584 ]

UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 października 2007r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.03.2011r. Nr 32, poz. 585 ]

UCHWAŁA NR V/31/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i ustalania zasad ich sprzedaży na terenie miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.04.2011r. Nr 41, poz. 741 ]

UCHWAŁA NR V/32/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania albo najmu [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.04.2011r. Nr 41, poz. 742 ]

UCHWAŁA NR V/33/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.04.2011r. Nr 41, poz. 743 ]

UCHWAŁA NR VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.04.2011r. Nr 52, poz. 915 ]

UCHWAŁA NR VII/43/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.06.2011r. Nr 69, poz. 1256 ]

UCHWAŁA NR VIII/54/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11.07..2011r. Nr 80, poz. 1501 ]

UCHWAŁA NR IX/58/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.08.2011r. Nr 92, poz. 1671 ]

UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.08.2011r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2011r. Nr 113, poz. 2033 ]

UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.08.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.09.2011r. Nr 106, poz.1937 ]

UCHWAŁA NR XI/72/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.08.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [ IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI; DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI,] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.09.2011r. Nr 106, poz.1938]

UCHWAŁA NR XI/74/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.09.2011r. Nr 108, poz.1977 ]

UCHWAŁA NR XI/77/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Miasto Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.09.2011r. Nr 108, poz.1978]

UCHWAŁA NR XII/82/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.11.2011r. Nr 127, poz. 2319]

UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.12.2011r. Nr 145, poz. 2847]

UCHWAŁA NR XIII/94/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2011r. Nr 139, poz. 2607]

UCHWAŁA NR XIII/95/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2011r. Nr 139, poz. 2608]

UCHWAŁA NR XIII/96/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2011r. Nr 139, poz. 2609]

UCHWAŁA NR XIV/97/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Świdwin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do s;ożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażu [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.12.2011r. Nr 155, poz. 3256]

UCHWAŁA NR XIV/98/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie usytuowania na terenie Miasta Świdwin miejsc sprzedaży i poodawania napojów alkoholowych [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.12.2011r. Nr 155, poz. 3257]

UCHWAŁA NR XV/105/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2012,

UCHWAŁA NR XV/119/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, zał. nr 1 - IN - 1 - informacja o nieruchomościach i obiekatch budowlanych zał. nr 2 - DN- 2 - deklaracja na podatek od nieruchomości, zał. nr 3 - IL - 1 - informacja w sprawie podatku leśnego, zał. nr 4 - DL -1 - deklaracja na podatek leśny, zał. nr 5 - IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, zał. nr 6 - DR- 1 deklaracja na podatek rolny [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2012r. poz. 684 ]

UCHWAŁA NR XVI/129/12Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Świdwin na lata 2012 - 2016 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2012r. poz. 691]

UCHWAŁA NR XVI/137/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2012 roku, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01 czerwca 2012r. poz. 1256],

UCHWAŁA NR XVIII/141/12 Rady Miasta Świdwin z dmia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Świdwin", [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 czerwca 2012r. poz. 1280],

UCHWAŁA NR XVIII/142/12 Rady Miasta Świdwin z dmia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nadawania tytułu " Zasłużony dla Miasta Świdwin" [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 czerwca 2012r. poz. 1281],

UCHWAŁA NR XVIII/144/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2012 roku [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2012r. poz. 1257]

Uchwała nr XIX/155/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2012r. poz. 1553],

Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 pażdziernika 2012r. poz. 2061 ],

Uchwała Nr XXIII/171/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [ ZAŁĄCZNIK ] [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2012r. poz. 2441 ]

Uchwała Nr XXIII/179/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 listopada 2012r. poz. 2347]

Uchwała Nr XXIII/180/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 listopada 2012r. poz. 2348 ]

Uchwała Nr XXIII/181/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 listopada 2012r. poz. 2349 ]

Uchwała Nr XXIII/183/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2012r. poz. 2443 ]

Uchwała Nr XXIII/185/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 listopada 2012r. poz. 2350 ]

Uchwała Nr XXIV/187/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosopodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 72 ],

Uchwała Nr XXIV/188/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 78 ],

Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [ załącznik nr 1 - DEKLARACJA ] [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2013r r. poz 183 ],

Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 74 ],

Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - załącznik [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 75 ],

uchwała nr XXIV/196/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze III - obręb 007 miasta Świdwin [ zał. nr 1 - rysunek planu miasta, zał. nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 122 ]

uchwała nr XXIV/197/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze IV - obręb 006 i 010 miasta Świdwin [ zał. nr 1 - rysunek planu miasta, zał. nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 123 ]

uchwała nr XXIV/198/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V - obręb 008, 009 miasta Świdwin [ zał. nr 1 - rysunek planu miasta, zał. nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 124 ]

uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI - obręb 012; 014 miasta Świdwin [ zał. nr 1 - rysunek planu miasta, zał. nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 125 ]

uchwała XXIV/200/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VII - obręb 013 miasta Świdwin [ zał. nr 1 - rysunek planu miasta, zał. nr 2 - wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. poz 126 ]

uchwała nr XXV/206/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2013 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2013r. poz 277]

Uchwała Nr XXVI/215/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 859 ]

Uchwała Nr XXVI/218/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 861 ]

Obwieszczenie Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe prowadzone przez Miasto Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 862]

Obwieszczenie Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdwinie [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 15 lutego 2013 r. poz. 863 ]

uchwała nr XXVII/224/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin, nadania jej Statutu oraz określenia zasad i trybu wyboru Radnych [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. poz. 1547]

uchwała nr XXVIII/234/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Świdwin na lata 2013 - 2017" [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2013r. poz 2210 ]

uchwała nr XXXI/261/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 30 września 2013r. poz 3139 ]

uchwała nr XXXI/263/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 11 września 2013r. poz 3047 ]

Uchwała Nr XXXI/264/13 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odapdów [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 30 września 2013r.poz 3140 ]

Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Świdwinie [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 28 października 2013r.poz 3499]

Uchwała Nr XXXIV/271/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. poz 3527]

Uchwała Nr XXXIV/272/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Świdwinie przy ulicy Orląt Lwowskich 1 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 4 grudnia 2013r. poz. 4289 ]

,Uchwała Nr XXXIV/273/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,[ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. poz 3528]

Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći na 2014 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 29 października 2013r.poz 3529]

Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. poz 3530]

Uchwała Nr XXXV/278/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 2 ]

Uchwała Nr XXXV/279/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 3 ]

Uchwała Nr XXXV/280/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Świdwin na stałe obwody głosowania [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 4 ]

Uchwała Nr XXXV/282/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Świdwin [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 5 ]

Uchwała Nr XXXV/284/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r. uchylająca uchwałe w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 6 ]

uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. poz 4198 ]

uchwała Nr XXXV/285/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2013 r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. poz 4199 ]

uchwała Nr XXXVI/287/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2014, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2014r. poz. 85 ]

uchwała Nr XXXVI/289/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2014r. poz. 86 ]

uchwała Nr XXXVI/290/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2014r. poz. 427 ]

uchwała Nr XXXVI/291/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin, [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 28 stycznia 2014r. poz. 428 ]

uchwała Nr XXXVII/296/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 [ PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. poz. 796 ]

 

uchwała Nr XXXVII/298/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych działających na terenie Miasta Świdwin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,[ zał. nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji; zał. nr 2 - miesięczna informacja o liczbie uczniów; zał. nr 3 - rozliczenie otrzymanej dotacji ] [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego poz. 797 ]
 
uchwała Nr XXXVII/301/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Świdwinie [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego poz. 871 ]

uchwała Nr XXXVII/302/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego poz. 538 ]

 

uchwała Nr XXXVII/304/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego poz. 798 ]
 
uchwała Nr XXXVIII/308/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2014 roku [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2014r. poz. 2555 ]
 
 
uchwała Nr XXXIX/320/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin, nadania jej Statutu oraz określenia zasad i trybu wyboru Radnych [PUBLIKACJA - Dziennik Urzędowy Województwa Zachopdniopomorskiego z dnia 27 maja 2014r. poz. 2292 ]
 
Obwieszczenie Rady Miasta Świdwin z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego telstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - [ dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2014r. poz. 2515] Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania ziorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Uchwała nr XL/329/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 2635 ]
 
Uchwała nr XL/334/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 2636 ]
 
uchwała nr XLI/341/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świdwin, [ zal. nr 1 - wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu; zał. nr 2 - wniosek o przydział mieszkania - lokalu socjalnego - z zasobów Miasta Świdwin; zał. nr 3 wykaz lokali oświatowych; zał. nr 4 - wniosek o oddanie w najem lokalu z przeznaczeniem na pracownie twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2014r. poz. 3055 ]
 
Uchwała Nr XLII/343/14Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Świdwin [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia1 października 2014r. poz. 3647 ]
 
 
Uchwała Nr XLII/344/14Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasadsposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnyym do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2014r. poz. 3436 ]
 
Uchwała Nr XLII/346/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdwinie [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2014r. poz. 3760 ]
 
Uchwała Nr XLII/350/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażania zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży, [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2014r. poz. 3761 ]
 
Uchwała Nr XLIII/357/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014r w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2014r. poz. 4115 ]

Uchwała nr XLIV/366/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2014r. poz. 4116 ]

Uchwała nr XLIV/367/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych [ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 ] [ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2014r. poz. 4117 ]

 

 
 

KADENCJA 2006 - 2010

Uchwała nr III/12/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.12.2006r.w sprawie uchwalenia budżety miasta Świdwin na 2007 rok [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1.02.2007r. Nr 12, poz. 112 ]

Uchwała nr III/21/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.12.2006r.zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19.02.2007r. Nr 17, poz. 273 ]

Uchwała nr III/22/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.12.2006r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25.01.2007r. Nr 4, poz. 79 ]

Uchwała Nr V/32/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 23.02.2007r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13.04.2007r. Nr 45, poz. 667 ]

Uchwała Nr VI/36/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I - obręb 001, 002, 004 miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.05.2007r. Nr 58, poz. 930 ],

Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III - obręb 005, 007 miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.05.2007r. Nr 58, poz. 931 ],

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14.05.2007r. Nr 56, poz. 922 ],

Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych miasta Świdwin oraz ustalenie przebiegu dróg gminnycgh (ulic) w mieście Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14.05.2007r. Nr 56, poz. 923 ],

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraxnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przeszkolach prowadzonych przez miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4.05.2007r. Nr 52, poz. 810 ],

Uchwała Nr VII/50/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VIII - obręb 016, 017 miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8.06.2007r. Nr 70, poz. 1120 ],

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.06.2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 7.09.2007r. Nr 95, poz. 1679 ]

Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.06.2007r. zmieniająca Uchwałe w sprawie podatku od nieruchomości oraz ulg i zwolnień z tego podatku obowiązujących na obszarze Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 01.08.2007. Nr 87, poz. 1463 ],

Uchwała Nr VIII/69/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29.06.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 01.08.2007r. Nr 87, poz. 1464 ],

Uchwała Nr IX/78/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.09.2007r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia }

Uchwała Nr IX/80/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.09.2007r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14.12.2007r. Nr 121, poz. 2266 ],

Uchwała Nr IX/81/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.09.2007r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na obwody do głosowania [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14.12.2007r. Nr 121, poz. 2267 ],

Uchwała Nr IX/82/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.09.2007r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.10.2007r. Nr 105, poz. 1817 ],

Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 14.09.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.10.2007r. Nr 105, poz. 1818 ],

Uchwała Nr X/92/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18.10.2007r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1982 ]

Uchwała Nr X/95/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1983 ],

Uchwała Nr X/96/07 Rady Miasta Świdwinz dnia 18.10.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1984],

Uchwała Nr X/97/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18.10.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1985 ]

Uchwała Nr X/98/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18.10.2007r w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1986 ,

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 października 2007r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, (zał. nr 1), (zał. nr 2), (zał. nr 3), (zał. nr 4), (zał. nr 5), (zał. nr 6) [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.11.2007r. Nr 113, poz. 1987 ],

Uchwała Nr XI/108/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 07.12.2007r w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania albo najmu [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.01.2008r. Nr 5, poz. 145 ],

Uchwała Nr XII/110/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.12.2007r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29.01. 2008r. Nr 11, poz. 213 ],

Uchwała Nr XII/113/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.12.2007r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 08.02.2008r. Nr 16, poz. 318 ],

Uchwała Nr XII/116/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 08.02.2008r. Nr 16, poz. 319 ],,

Uchwała Nr XIII/120/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2008r w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.04.2008r. Nr 40, poz. 862 ],

Uchwała Nr XIII/124/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2008r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15.04.2008r. Nr 40, poz. 862 ],

Uchwała Nr XIII/125/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze IV - obręb 006, 010, 011 miasta Świdwin ( mapa obszaru nr IV)

Uchwała Nr XIII/126/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V - obręb 008 i 009 miasta Świdwin ( mapka obszaru V ) [uchwała zmieniana Nr XXXII/250/05 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru V - obręb 008 i 009 miasta Świdwin

Uchwała Nr XIII/127/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI - obręb 012 i 014 miasta Świdwin,

Uchwała Nr XIII/128/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VII - obręb 013 i 015 miasta Świdwin,

UCHWAŁA NR XV/140/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.08.2008r. Nr 72, poz. 1578 ],

UCHWAŁA NR XV/142/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10.06.2008r. Nr 54, poz. 1227 ]

UCHWAŁA NR XVII/155/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin, nadania jej Statutu oraz określenia zasad i trybu wyboru Radnych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25.08.2008r. Nr 73, poz. 1617 ]

UCHWAŁA NR XXI/167/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.12.2008r. Nr 106, poz. 2585 ]

UCHWAŁA NR XXI/168/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.12.2008r. Nr 106, poz. 2586 ]

UCHWAŁA NR XXI/169/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.12.2008r. Nr 106, poz. 2587 ]

UCHWAŁA NR XXI/170/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,

UCHWAŁA NR XXI/171/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.12.2008r. Nr 106, poz. 2588 ],

UCHWAŁA NR XXII/177/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i i przedszkolach prowadzonych przez miasto Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22.01.2009r. Nr 3, poz. 123 ],

UCHWAŁA NR XXII/178/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.12.2008r. Nr 104, poz. 2464 ],

UCHWAŁA NR XXII/179/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów i gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.12.2008r. Nr 104, poz. 2465 ],

UCHWAŁA NR XXIII/182/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.06.2009r. Nr 33, poz. 945 ],

UCHWAŁA NR XXIII/191/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09.04.2009r. Nr 12, poz. 492 ],

UCHWAŁA NR XXIII/193/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmownia działań wobec dłużników alimentacyjnych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09.04.2009r. Nr 12, poz. 493 ] ,

UCHWAŁA NR XXV/198/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 06.07.2009r. Nr 43, poz. 1096 ],

UCHWAŁA NR XXVI/206/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Świdwin [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13.07.2009r. Nr 47, poz. 1178 ],

UCHWAŁA NR XXXIV/246/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10.12.2009r. Nr 88, poz. 2408 ],

UCHWAŁA NR XXXIV/247/09 Rady Miasta z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10.12.2009r. Nr 88, poz. 2409 ] ,

UCHWAŁA NR XXXIV/248/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10.12.2009r. Nr 88, poz. 2410 ]

UCHWAŁA NR XXXIV/253/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1.12.2009r. Nr 84, poz. 2203 ]

UCHWAŁA NR XXXIV/254/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnycch zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynijkających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21.01.2010r. Nr 5, poz. 73 ]

UCHWAŁA NR XXXVI/260/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2010, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.08.2010r. Nr 78, poz. 1488 ]

UCHWAŁA NR XXXVI/264/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17.02.2010r. Nr 13, poz. 275 ]

UCHWAŁA NR XXXVI/266/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.02.2010r. Nr 14, poz. 307 ]

UCHWAŁA XLII/284/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowymwymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.06. 2010r. Nr 51, poz. 1045 ]

UCHWAŁA XLII/286/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.06.2010r. Nr 51, poz. 1046 ]

UCHWAŁA XLII/287/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26.04.2010r. Nr 66, poz. 1267 ]

UCHWAŁA XLII/288/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 08.06.2010r. Nr 46, poz.1007 ]

UCHWAŁA XLII/289/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na obwody do głosowania, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 08.06.2010r. Nr 46, poz. 1008 ]

UCHWAŁA XLII/290/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.06.2010r. Nr 51, poz. 1047 ]

UCHWAŁA XLII/291/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 5, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16.06.2010r. Nr 51, poz. 1048 ]

UCHWAŁA XLII/293 /10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze I - obręb 004 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu) [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1074 ]

UCHWAŁA XLII/294/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze III - obręb 007 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu ), [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1075 ]

UCHWAŁA XLII/295/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze IV - obręb 010; 011 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu ), [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1076 ]

UCHWAŁA XLII/296/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V - obręb 009 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu,) [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1077 ]

UCHWAŁA XLII/297/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI - obręb 012; 014 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, ), [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1078 ]

UCHWAŁA XLII/298/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VII - obręb 013 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu,), [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1079 ]

UCHWAŁA XLII/299/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VIII - obręb 017 miasta Świdwin, ( zał. nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, zał. nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin, zał. nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zał. nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu), [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1080 ]

Uchwała Nr XLIV/309/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, prowadzone przez Miasto Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18.06.2010r. Nr 53, poz.1074 ]

UCHWAŁA XLV/310/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27.07.2010r. Nr 72, poz.1332 ]

UCHWAŁA XLV/311/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, prowadzone przez Miasto Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27.07.2010r. Nr 72, poz.1333 ]

UCHWAŁA XLV/313/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13.08.2010 r. Nr 76, poz.1425 ]

UCHWAŁA XLVIII/326/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2010r.o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin, nadania jej Statutu oraz określenia zasad i trybu wyboru Radnych, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5.11.2010r. Nr 112, poz. 2041 ]

UCHWAŁA XVLIII/329/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, [PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 02.02.2011r. Nr 10, poz.158 ]

UCHWAŁA XLIX/334/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26.11.2010r. Nr 118, poz. 2202 ]

UCHWAŁA XLIX/335/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok [ PUBLIKACJA - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26.11.2010r. Nr 118, poz. 2203 ] 

Metryka

sporządzono
2013-11-09 przez Kostyk Dagmara
udostępniono
2013-11-09 00:00 przez Dutko Justyna
zmodyfikowano
2024-05-07 08:27 przez Dutko Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2141
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.