Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świdwin
Menu góra
Strona startowa Informacje RADA MIASTA Komisje Rady Miasta Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, bieżące, menu 1341 - BIP - Urząd Miasta Świdwin”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • KADENCJA 2018 - 2023
 
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU
 
Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
 1. Barbara Bujak
 2. Krzysztof Olszewski
 3. Anna Szafrańska
 4. Łukasz Paśk
 5. Monika Makowska
 6. Izabela Markiewicz
 7. Piotr Szyposzyński

2023 ROK

Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 11 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/378/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 2 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/379/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 3 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/380/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 4 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/381/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 5 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/382/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 6 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/383/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 7 - Wniosek formalny Uchwała Nr LV/384/23 - wyniki głosowania

Załącznik nr 8 - Wniosek dot. Dofinansowania Punktu Opieki Dziennej do lat 3 w m. Stary Przybysław 46 gm. Świdwin, pow. Świdwin


Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 17 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1 - Analiza potrzeb inwestycyjnych Miasta Świdwin w zakresie dróg, chodników i oświetlenia

Załącznik nr 2 - Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2023 rok

Załącznik nr 3 - Wniosek formalny - Dofinansowanie Punktu Opieki Dziennej do lat 3 "Bajkowy domek"

Załącznik nr 4 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/387/23

Załącznik nr 5 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/388/23

Załącznik nr 6 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/389/23

Załącznik nr 7 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/390/23

Załącznik nr 8 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/391/23

Załącznik nr 9 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVI/392/23

Załącznik nr 10 - Wniosek KPPSP o dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Załącznik nr 11 - Wniosek KPP o dofinansowanie zakupu radiowozu


PROTOKÓŁ NR 37 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 24 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 - Wniosek Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dotyczącej uchwały Nr XXI/95/23 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmiany Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

Załącznik nr 2 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/394/23

Załącznik nr 3 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/395/23

Załącznik nr 4 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/396/23

Załącznik nr 5 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/397/23

Załącznik nr 6 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/398/23

Załącznik nr 7 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/399/23

Załącznik nr 8 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/400/23

Załącznik nr 9 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/401/23

Załącznik nr 10 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/402/23

Załącznik nr 11 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/403/23

Załącznik nr 12 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/404/23

Załącznik nr 13 - Wniosek formalny - Projekt Uchwały nr LVII/405/23

 

2022 ROK


PROTOKÓŁ NR 25 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 21 stycznia 2022 r.

Głosowanie nad wnioskami formalnymi


 PROTOKÓŁ NR 26 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 18 lutego 2022r.

Załącznik nr 1 - Informacja w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Miasto Świdwin nad Miejską Energetyką Cieplną sp. z o.o. w Świdwinie

Załącznik nr 2 - Analiza potrzeb inwestycyjnych Miasta Świdwin w zakresie dróg, chodników i oświetlenia

Załącznik nr 3 - Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2022 rok

Załącznik nr 4 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/280/22

Załącznik nr 5 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/281/22

Załącznik nr 6 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Wniosek o wprowadzenie do załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr XLII/282/22, w §5 pkt 2 treści "Zaleca się aby spacery po parku odbywały się po wytyczonych alejkach"

Załącznik nr 7 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/282/22

Załącznik nr 8 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/283/22

Załącznik nr 9 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/284/22

Załącznik nr 10 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/285/22

Załącznik nr 11 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/286/22

Załącznik nr 12 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Miasta Świdwin w dniu 18.02.2022r. Zaopiniowanie projektu Uchwały nr XLII/287/22


PROTOKÓŁ NR 27 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 25 marca 2022 r.

Załącznik - Wyniki głosowania


PROTOKÓŁ NR 28 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1 - Wyniki głosowania

Załącznik nr 2 - Wyniki głosowania

Załącznik nr 3 - Wyniki głosowania


PROTOKÓŁ NR 29 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 20 maja 2022 r.

Załącznik nr 1 - Informacja ZUK sp. z o.o. z realizacji umowy na odbiór i transport odpadów

Załącznik nr 2 - Ściągalność podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2021 roku

Załącznik nr 3 - Wyniki głosowania

Załącznik nr 4 - Wyniki głosowania

Załącznik nr 5 - Wyniki głosowania


PROTOKÓŁ NR 30 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wyniki głosowania nad sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Świdwin za 2021 r.

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/320/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/322/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/323/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/324/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/325/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/326/22

Wyniki głosowania nad projektem uchwały nr XLIX/327/22


PROTOKÓŁ NR 31 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 26 sierpnia 2022r.

Wyniki głosowania nad projektem uchwał L/328-337/22


PROTOKÓŁ NR 32 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia  23 września 2022r.

Załącznik nr 1 - Pismo z prośbą o wsparcie finansowe

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. Park Wodny "Relax"

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Finansowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury I półrocze 2022 r.

Załącznik nr 4 - Potrzeby remontowe zgłoszone przez Dyrektorów świdwińskich szkół i przedszkoli

Załącznik nr 5 - Zarządzenie nr WO/125/22 Burmistrza Miasta Świdwin w prawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2023 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i  lata następne

Załącznik nr 6 - Pismo Stowarzyszenie DDOM Świdwin

Załącznik nr 7 - Apel o poparcie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec cen za energię elektryczną.

Załącznik nr 8 - Wniosek formalny "o zmianę porządku obrad- wprowadzenie do porządku wniosku Komendanta Policji"

Załącznik nr 9 - Wniosek formalny "o zmianę porządku obrad - zmiana punktu 8 na punkt 2 porządku"

Załącznik nr 10 - Wniosek formalny "o zmianę porządku obrad- zmiana punktu 6 z punktu 7 prac Komisji"

Załącznik nr 11 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/338/22"

Załącznik nr 12 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/339/22"

Załącznik nr 13 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/340/22"

Załącznik nr 14 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/341/22"

Załącznik nr 15 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/342/22"

Załącznik nr 16 - Wniosek formalny "opiniowanie projektu uchwały nr LI/343/22"

Załącznik nr 17 - Wniosek formalny " w organizację posiedzenia roboczego Radnych RM Świdwin w celu omówienia propozycji wniosków do budżetu na 2023r."


PROTOKÓŁ NR 33 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 21 października 2022 r.

Załącznik nr 1 - Stawki podatku od środków transportu na 2023 r.

Załącznik nr 2 - Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

Załącznik nr 3 - System gospodarki opadami

Załącznik nr 4 - Prośba o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2023 DDOM Świdwin

Załącznik nr 5 - Prośba o wsparcie finansowe 

Załącznik nr 6 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/344/22

Załącznik nr 7 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/345/22 

Załącznik nr 8 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/346/22

Załącznik nr 9 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/347/22

Załącznik nr 10 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/348/22

Załącznik nr 11 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/349/22

Załącznik nr 12 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/350/22

Załącznik nr 13 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/351/22

Załącznik nr 14 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/352/22

Załącznik nr 15 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/353/22

Załącznik nr 16 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/354/22

Załącznik nr 17 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/355/22

Załącznik nr 18 - Wniosek formalny Projekt Uchwały nr LII/356/22


PROTOKÓŁ NR 34 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 25 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1 - Wniosek w sprawie autopoprawki Uchwały nr LIII/361/22

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały nr LIII/356/22

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały nr LIII/357/22

Załącznik nr 4 - Projekt uchwały nr LIII/358/22

Załącznik nr 5 - Projekt uchwały nr LIII/359/22

Załącznik nr 6 - Projekt uchwały nr LIII/360/22

Załącznik nr 7 - Projekt uchwały nr LIII/361/22

 


PLAN PRACY KOMISJI 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/168/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Świdwin - Załącznik 1


Uchwała nr III/15 18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Świdwin - zał. nr 1

 1. PROTOKÓŁ NR 1/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
 2. PROTOKÓŁ NR 2/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
  1. Załącznik nr 1,
  2. załącznik nr 2
 3. PROTOKÓŁ NR 3/2019 z dnia 21 marca 2019r.
  1. załącznik nr 1 - informacja ZUK
 4. PROTOKÓŁ NR 4/ 2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.
  1. zał. nr 1 - inf. o stanie zatrudnienia, realizacji planów finansowych, pozyskiwania środków zewnętrznych w 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy,
 5. PROTOKÓŁ NR 5/2019 z dnia 9 maja 2019r.
  1. zał. nr 1 - sprawozadanie Zarządu MEC Spólki z o.o. w Świdwinie za 2017 rok,
  2. zał. nr 2 - sprawozadanie Zarządu MEC Spólki z o.o. w Świdwinie za 2018 rok,
 6. PROTOKÓŁ NR 6/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.
  1. zał. nr 1 - sprawozdanie z MOPS z realizacjizadań z zakresu polityki społecznej, informację z pozyskanych środków zewnętrzynych i stanie zatrudnienia za 2018 rok,
  2. zał. nr 2 - założenia programu "Mieszkanie Plus" w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego,
  3. zał. nr 3 - wniosek formalny radnego W. Grzesiaka dot. podwyższenia diet radnych
 7. PROTOKÓŁ NR 7/2019 z dnia 19 września 2019r.
  1. zał. nr 1 - sprawozdania z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury - Świdwńskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za 2018 rok,
  2. zał. nr 2 - zadania inwestycyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budżet 2020)
  3. zał. nr 3 - zadania inwestycyjne Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji,
  4. zał. nr 4 - zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej na 2020 rok
 8. PROTOKÓŁ NR 8/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.
  1. załącznik nr 1
  2. załącznik nr 2
  3. załącznik nr 3
  4. załącznik nr 4
  5. załącznik nr 5
  6. załącznik nr 6
  7. załącznik nr 7
  8. załącznik nr 8
 9. PROTOKÓŁ NR 9/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku
 10. PROTOKÓŁ NR 10/2019.z dnia 12 grudnia 2019 r. z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 11. PROTOKÓŁ NR 11/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dn.20.02.2020r.
  1. załacznik nr 1
  2. załacznik nr 2
  3. załacznik nr 3

12. PROTOKÓŁ NR 12 z dnia 14 maja 2020 roku

1.Załącznik nr. 1

14. PROTOKÓŁ NR 14 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

 1. załącznik nr 1 Sprawozdanie z działalności Parku Wodnego " Relax"
 2. załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności ŚÓK
 3. załącznik nr 3 Informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

15. PROTOKÓŁ NR 15 z dnia 23 wrzesnia 2020 r.

 1. Zołącznik nr 1 - Informacja z przebiegu realizacji budżetu Miasta Świdwin za I półrocze 2020 roku
 2. Zołącznik nr 2 - ZARZĄDZENIE Nr WO/115/20 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN z dnia 11 września 2020 rokuw sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2021 rok oraz do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 i lata następne.
 3. Zołącznik nr 3 - Tabela 1 - stawki podatku obowiązujące w 2020 roku w mieście Świdwin oraz gminach sąsiednich,                    tabela 2 - planowane stawki podatków na 2021 rok w mieście Świdwin

16. PROTOKÓŁ NR 16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 21 października 2020 r.

17. PROTOKÓŁ NR 17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 21 grudnia 2020 r.

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie zdań realizowanych przez Gminę Miejską Świdwin w 2020 roku

18. PROTOKÓŁ NR 18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 5 lutego 2021 r.

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2 - Informacja MEC,

19. PROTOKÓŁ NR 19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 19 lutego 2021 r.

 1. Załącznik nr 1 - INFORMACJA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DZIEŃ 5 LUTY 2021R. DOT. ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE ŚWIDWIN",
 2. Załącznik nr 2 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2021 ROK,
 3. Załącznik nr 3 - Analiza potrzeb inwestycyjnych Miasta Świdwin w zakresie dróg, chodników i oświetlenia,

20. PROTOKÓŁ NR 20 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 19 marca 2021r.

 1. Załącznik nr 1 - dot. wniosku o nabycie działki nr 266/1 przy ul. Połczyńskiej w Świdwinie
 2. Załącznik nr 2 - dot. partnerstwa w realizacji zadania modernizacji ul. Pocztowej

21. PROTOKÓŁ NR 21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 16 kwietnia 2021r.

22. PROTOKÓŁ NR 22 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 21 maja 2021r.

 1. Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca ściągalności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2020 roku
 2. Załącznik nr 2 - Informacja Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej dotycząca ściągalności opłat z tytyułu czynszu najmu za lokale mieszkalne za rok 2020.

23. PROTOKÓŁ NR 23 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 17 czerwca 2021r.

24. PROTOKÓŁ NR 24 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 23 września 2021r.

 1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(przychodów i kosztów)instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury w 2020 roku,
 2. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(przychodów i kosztów)instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku,
 3. Załącznik nr 3 - Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych,
 4. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. Park Wodny "Relax",
 5. Załącznik nr 5 - Oferta rekreacyjna i wykorzystanie obiektów sportowych planowane kierunki rozwoju,
 6. Załącznik nr 6 -Wykonanie Planu Finansowego 2021 dla samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie,
 7. Załącznik nr 7 -Rb-30S
 8. Załącznik nr 8 - Struktura organizacyjna Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie.


KADENCJA 2014 - 2018
 
 
 
 

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU

 

PROTOKÓŁ Nr 1 /2014 - z dnia 17 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 2 /2015 - z dnia 17 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 3 /2015 - z dnia 17 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 4 /2015 - z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 5 /2015 - z dnia 12 sierpnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 6 /2015 - z dnia 10 września 2015 r.

 • zał. nr 1 - informacja ŚOK dot. struktury zatrudnienia
 • zał. nr 2 - informacja MOPS dot. działalności za I półrocze 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 7 /2015 - z dnia 8 grudnia 2015 r.

zał. nr 1 - Informacja opisowa do budżetu miasta na 2016 rok [ DOCHODY ] [ WYDATKI ]
 
 
PROTOKÓŁ NR 8/2016 z dnia 17 marca 2016r.
 
 • zał. nr 1 - ściągalność podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2014 roku i 2015 roku
 • zał. nr 2 - ściągalność opodatku rolnego osoby prawne w 2014 i 2015 roku
 • zał. nr 3 - ściągalność podatku od środków transportowych osoby prawne w 2014 i 2015 roku,
 • zał nr 4 - ściągalność podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 i 2015 roku,
 • zał. nr 5 - ściągalność podatku rolnego osoby fizyczne w 2014 i 2015 roku
 • zał. nr 6 - ściągalność podatku od środków transportowych osoby fizyczne w 2014 i 2015 roku

PROTOKOŁ NR 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r.

PROTOKOŁ NR 10/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.

 • zał. nr 1 - informacja o stanie zatrudnienia, sytuacji finansowej i warunkach pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy za 2015 rok

PROTOKÓŁ nr 11/2016 z dnia 21 września 2016r.

 • zał. nr 1 - informacja pn. "Realizacja planów inwestycyjnych i remontowych na miejskich zasobach Miasta Świdwin w okresie od 01.01.2016r. - 31.08.2016r.

PROTOKÓŁ NR 12/2016 dnia 21 września 2016r.

 • zał. nr 1 - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu dot. projektu budżetu na 2017r.
 • zał. nr 2 - opinia Komisji Rewizyjnej dot. projektu budżetu na 2017r.
 • zał. nr 3 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dot. projektu budżetu na 2017r.
 • zał. nr 4 - opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i POlityki Społecznej dot. projektu budżetu na 2017r.

 

PROTOKÓŁ NR 13/2017 z dnia 20 marca 2017r.

zał. nr 1 - informacja dotycząca ściągalności podatków za 2016 rok,

zał. nr 2 - średnioroczny wskaźnik ściągalności bieżącej czynszów i świadczeń

 

PROTOKÓŁ NR 14/2017 z dnia 13 czerwca 2017r.

zał. nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Świdwin za 2016 rok, [ sprawozdanie znajduje sie w Kategorii INFORMACJE - zakładka FINANSE - zakładka - BUDŻET 2016 ]

zał. nr 2 - sprawozdanie finansowe za 2016 rok,

zał. nr 3 - informacja o zadłużeniu miasta Świdwin

zał. nr 4 - informacja zbiorcza o umorzeniach, odroczeniach oraz rozłożeniach na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za 2016 r.

 

PROTOKÓŁ nr 15/2017 z dnia 2 sierpnia 2017r.

 

PROTOKÓŁ NR 16/2017 z dnia 6 września 2017r.

 • zał. nr 1 - informacja nt. wykorzystania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus,
 • zał. nr 2 - informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za I półrocze 2017r. [sprawozdanie znajduje się w kategorii INFORMACJE - zakładka - BUDŻET - zakładka BUDŻET 2017 ]
 • zał. nr 3 - informacja zbiorcza o umorzeniach, odroczeniach oraz rozłożeniach na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze
 • zał. nr 4 - Uchwała Nr CIII.412.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Świdwin informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdwin za pierwsze półrocze 2017r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 

PROTOKÓŁ NR 17/2017 z dnia 17 października 2017r.

 

PROTOKÓŁ NR 18/2017 z dnia 16 grudnia 2017r.

 

PROTOKÓŁ NR 19/2018 z dnia 14 marca 2018r.

 

PROTOKÓŁ NR 20/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.

zał. nr 1 - sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

 

PROTOKÓŁ NR 21/2018 z dnia 4 września 2018r.

zał. nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. [sprawozdanie znajduje się w kategorii Informacje - Finanse - Budżet - Budżet 2018 - sprawozdania finansowe ]


 

 

 

KADENCJA 2010 - 2014

 

 

 

 

 1. PROTOKÓŁ nr 1 / 2010r. z dnia 09 grudnia 2010r.
 2. PROTOKÓŁ nr 2 z dnia 01 marca 2011r.
  1. zał. nr 1 - pismo dot. umorzenia należności czynszowych po zmarłym najemcy
 3. PROTOKÓŁ nr 3/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.
  1. zał. nr 1 - informacja na temat funkcjonowania i komualizacji PKS Świdwin Sp. z o.o.
 4. PROTOKÓŁ nr 4 z dnia 6 lipca 2011r.
 5. PROTOKÓŁ nr 5 z dnia 26 września 2012 r.
  1. zał. nr 1 - pismo Komendanta Powiatowego PSP dot. pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego
 6. PROTOKÓŁ nr 6/2012 z dnia 19 listopada 2012r.
  1. zał. nr 1 - wniosek Pana Serafina dot. projektu zmiany w mpzp - obszar V - obręb 009
  2. zał. nr 2 - informacja nt. obowiązujących parametrów kategorii ulic
  3. zał. nr 3 - mapka do sprawy P. Serafina
  4. zał. nr 4 - pismo rodziców uczniów Gimnazjum o wsparcie finansowe wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej
 7. PROTOKÓŁ nr 7/2012 z dnia 14 grudnia 2012r
 8. PROTOKÓŁ nr 8/2012 z dnia 14 stycznia 2013r

 

Metryka

sporządzono
2017-01-03 przez Dutko Justyna
udostępniono
2017-01-03 00:00 przez Dutko Justyna
zmodyfikowano
2023-03-30 10:42 przez Dutko Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
621
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.